خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (17)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
چند نکته جهت اطلاع منتقدان [X]
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393

اکنون که مسئولیت اجرایی در روستا با انتصاب آقای محمود مختار از طرف شورای روستا به ایشان محول شده است جا دارد که هم به شورای چوپانان وهم به دهیار تبریک عرض بنماییم وهمچون گذشته شاهد موفقیت وشکوفایی در بخش عمران وابادانی روستا باشیم وهر یک از اقدامات انجام شده را ارج بنهیم ودست مریزاد به دست اندرکاران آن بگوییم تا آنها نیز با دلگرمی بیشتر ومسئولیت پذیری بیشتری به کار خویش ادامه دهند.

جا دارد از اقدامات دهیاری قبل در طی این سه سال تقدیر وتشکر بعمل آید
گرچه بعضی از دوستان یا مغرضانه ویا نسنجیده ایراداتی را وارد کرده اند که مگر دهیاری چه کرده است باید به عرض آندسته از عزیزان برسانم که ما در طی این چند سال که گذشته کارهای زیادی از دهیاران قبلی ندیده ایم و فقط  اصطلاح دهیار را گاهی یدک  میکشیدند و به مختصر کارهایی هم که انجام داده اند آنها را تحسین میکنیم وقابل تقدیر میباشند .اما از بس رکود ومسکوت ماندن کارها را شاهد بودیم به همین جهت کارهای شایسته ای که آقای نجفیان انجام داده اند را بسیار بزرگ می بینیم که خوب مشخص است که بنا به وظیفه ای که داشته است آن وظیفه را بخوبی از پسش برآمده ووظیفه اش را انجام داده است وقرار هم نبوده از جیب خود هزینه کند به همین جهت اقدامات انجام گرفته در زمان 3 سال گذشته تصدی ایشان زبانزد همه شد وبر هیچکس پوشیده نیست.اما ایننگونه کارها را اگر با عنایت به وظیفه ای که دوره های قبل هم داشتند انجام داده بودند خوب نباید امروز این کارها به چشم ما بزرگ بیایند، جالب اینجاست که آنها هم میتوانستند اما چرا انجام نمیشد بحث دیگری است که ...

*اکنون  شخص یا اشخاصی که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمیرسد ایراد گرفته اند که دهیار ورودیهای چوپانان را خراب کرده، ملزم دانستم این نکته را که خودشان بهتر از همه میدانند  بعرضشان برسانم که با توجه به اظهارات دهیار سابق که فرمودند بنده هم دوست داشتم که بلوار خلیج فارس تا انتهای جاده معروف حاج عباس کشیده شود اما حدود مسئولیت ما فقط تا لب پل یا رودخانه خشک فصلی بود که میبایست بلوارکشی میشد واز آنجا به بعد مربوط به اداره راه میشد واز دست دهیاری کاری ساخته نبود وبنده خواستم  کاری بکنم اما برای ساختن پل نیاز به کارشناسی بود که آبنما باشد یا پل زده شود که بسیار هزینه بالایی داشت که قادر به پرداخت حق کارشناسی هم نبودم با دست خالی، پس این از ورودیها که  به این صورت بود نه این ایرادات نسنجیده دوستی که مطمئن هستم خود بهتر در جریان میباشد.
در مورد میدان  یا فلکه ای که در ابتدای بلوار خلیج فارس یعنی ورودی چوپانان ساخته شد ایراد گرفته شده است که آقای نجفیان که  با نظر خودش نمیتواند کاری انجام دهد که سوال شده چرا فلکه اینجا  ساخته شده.تمام این طرحهای بلوارکشی وساخت فلکه وبلوار شهدا که گفته اید خیابان را تنگ کرده اینها همه از طرح های هادی روستایی بوده که کارشناسی شده وطرح ونقشه ومحل آنها به دهیار سپرده شده و وظیفه دهیار هم دقیقا پیاده کردن طرح هادی بوده وایشان از سر خود که نمیتوانسته این کارها رابکند ودهیار بعنوان مسئول اجرایی طرح هادی در روستا به وظیفه اش عمل کرده وحتی میدانی را که ساخته شده بزرگتر از آنی بوده که در حال حاضر ساخته شده است طبق طرح.اما دهیار قطر این دایره میدان را 4متر کوچکتر از نقشه طرح پیاده کرده وگرنه که جای بسی سوال بود..
پس بیاییم منصفانه سخن بگوییم وانتقاد کنیم.   غرضهای شخصی وکینه توزیها را در این مورد کنار بگذاریم واذهان وتفکرات خویش را در راه آبادانی وعمران وبهینه سازی روستا متمرکز کنیم.

همانطور که مستحضرید این دوره انتخابات شورا با دوره های قبلی بسیار متفاوت است همانطور که قبل از انتخابات هم اشاره کردم ومردم نسبت به این شورا انتظارات بیشتر دارند وسطح توقعات مردم دراین دوره بالاتر رفته ومنتقدین بیشتری عملکرد شورا ودهیاری را نقد میکنند.شورای کنونی همه از اشخاص تحصیلکرده وروشن بین هستند که مردم ایشان را انتخاب نموده اند وبهمین خاطر انتظارات دیگری دارند که انشااله با همفکری وهمدلی وبسوی یک هدف دارند کارشان را انجام میدهند ووظیفه همه ما نیز همیاری با ایشان است ونکند که پشت ایشان را خالی نماییم چرا که موجب دلسردی ایشان میشود.

نکته مهم دیگری که بسیاری از دوستداران چوپانان انتظار دارند این است که شورای محترم بالاخص دهیاری در زمینه اخذ عوارض خودرو تدابیری بیندیشند  وبا شهرداری انارک ونایین صحبت نمایند تا مردم عوارض خودرو را در چوپانان پرداخت نمایند وبا توافق یکدیگر یعنی دهیاری وشهرداری درصدی از این مبالغ را اختصاص بدهند به خود چوپانان . البته آقای نجفیان هم بدنبال این قضیه رفت وحتی عوارض بعضی دوستان هم در چوپانان پرداخت شد اما گویا شهرداری به قول خودش عمل نکرد ومردم هم دلسرد شدند.زیرا پیشنهادهای زیادی از طرف همشهریان به بنده رسیده که تعدادی از همین دوستان 7 الی 8 سال است عوارض نپرداخته اند تا یکروزی برسد که بتوانند در چوپانان هزینه کنند از جمله خود بنده (نگارنده)که عوارض چند سال را بهمین خاطر نگه داشته ام وبسیاری دیگر نیز مثل من هستند وبا اینکه جریمه هم تعلق میگیرد اما همچنان امید وار هستیم که انشااله دهیاری بفکر این مورد نیز باشند.
پس به بحث دهیاری خاتمه دهیم واز دهیاری سابق مجددا کمال تشکر وامتنان را داریم وازاین پس بپردازیم به دهیار فعلی که بطور همه جانبه از ایشان وشورا حمایت کنیم .انشااله.باسپاس فراوان.

() نظرات
  موضوع: خبرهای سایت ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ساعت 11:22 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
نمایش نظرات 1 تا 30
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic