خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
پرورش ماهی درچوپانان [X]
دوشنبه 5 مهر 1395

مزرعه هدهد

پرورش ماهی قزل الا

باعنایت به موضوع پرورش ماهی آنهم برای اولین بار وآنهم درچوپانان من رابرآن داشت تا به این مزرعه بروم وازنزدیک شاهد این کارافرینی باشم.موضوعی که  وسوسه ام کرد تا بدانم چرا درچوپانان برای کسی که بومی این محل نیست.

البته درزمستان 94 پیرو مذاکره تلفنی آقای جعفری مبنی بر راه اندازی پرورش ماهی در چوپانان ودعوت به این مزرعه برای تهیه گزارش، همین امر باعث شد تا ایام نوروز 95 گزارشی از این مکان داشته باشم.

مزرعه هدهد که به گفته  آقای جعفری مزرعه جعفری نام دارد در فاصله تقریبی 8کیلومتری محور چوپانان –به نایین قرار دارد.واین مزرعه دارای یک استخر مخصوص پرورش ماهی است که مناسب پرورش ماهی ساخته شده دردرون این استخر چند پمپ مخصوص هواساز وجوددارد ودرکنار ان اتاقکی بهمین منظور ساخته شده ودر پایین دست این مزرعه ساختمان  مسکونی ایشان وجوددارد ودرختان کمی مانند زیتون نیز کاشته شده که قرار است دراینده به کاشت وپرورش زیتون نیز ادامه بدهند.

این مزرعه از برادران جعفری از اهالی اردیب میباشد  در ایام تعطیلات نوروز 95 بسراغ برادر کوچکتر که درمزرعه درحال فروش ماهی بود رفتم ومصاحبه ای را انجام دادم که درزیر میخوانید.

س: مزرعه هدهد درچه سالی وباچه هدفی تاسیس گردید؟

ج: مزرعه درسال 1385 وباهدف کشاورزی تاسیس شد که قراربود پسته کاری وزیتون کاری بکنیم واما بعلت اینکه آب کم بود موفق به کاشت درخت نشدیم ومجبور شدیم استخر ذخیره اب بزنیم که همینکارراانجام دادیم وهم اکنون نیز پروانه مزرعه با هدف کشاورزی صادرشده است.

 

س: چه انگیزه ای موجب شد که مزرعه رادرچوپانان تاسیس کنید درصورتیکه  اردیب روستای خودتان هم میتوانستید این کاررا انجام دهید؟

ج: ابتدا قرار براین شد که درهمان اردیب این کار رابکنیم وکارشناس آوردیم وایشان  با راه اندازی مزرعه دراردیب مخالفت کردند ودلیل آنرا هم اظهارداشتند که چاه عمیق اگرزده شود اب قنات اردیب را خشک میکند وکارشناس چوپانان را به ما پیشنهاد داد.

س: بسیار خوب ،با چه تعداد ماهی کارراشروع کردید واین ریسک راپذیرفتید وچه نوع ماهی پرورش میدهید؟.

ج:  ماابتدا با ده هزار نوزاد ماهی کارراآغاز کردیم وباتوجه باینکه ماهی قزل الا یک نوع ماهی سردابی است با این نوع شروع کردیم وماهی قزل الا بلحاظ اینکه  مناسب این اقلیم برای پاییز وزمستان است وبرای فصل بهار وتابستان که منطقه گرم وخشک است ماهی کپور وتیلا پیلا وماهی سفید وهامون مناسب برای پرورش در 6ماهه اول سال که هوا گرم است  میباشد.

س:  تولد مثل وتکثیر ماهی رادراینجا به چه روشی انجام میدهید؟.

ج:  تکثیر ماهی بوسیله بچه ماهی وانهم از استانهای فارس وگاها اصفهان خریداری میکنیم وبچه ماهی هامعمولا 25 الی سی گرمی هستند.

س:  آیا  پرورش ماهی دراین منطقه بلحاظ اقتصادی مقرون بصرفه است یاخیر؟

ج:  درصورتی که خودمان مستقیما از تولید به بازار فروش و مصارف مردم برسانیم خوب مسلما استفاده دارد که اینکار نیاز به ماشینهای یخچالدار وسردخانه ای دارد اما اگر بخواهیم آنرا به مغازه دار بفروشیم ویا ازطریق واسطه ودلالان بفروش برسانیم مقرون به صرفه نیست واقتصادی نمیباشد.

س:  چقدر زمان لازم است تا ماهی پرورش یافته وبه بازار عرضه شود؟

ج: ماهیهای 25گرمی طی 6ماه زمان نیازدارد تابه مصارف خانوارها برسد وهمینطور حدود 4ماه زمان نیاز دارد تا به مصرف رستورانها برسد.

س:  آیا درچوپانان  تاکنون مشتری داشتید ومردم چوپانان ازاین قضیه استقبالی داشته اند؟

ج:  بله اتفاقا استقبال خوبی شده بخصوص درایام تعطیلات نوروز استقبال وفروش خوبی داشتیم باتوجه باینکه هنوز بدرستی  وکاملا مردم پی به اینجا نبرده اند اما فروش خوبی داشتیم وحتی مسافرین نوروزی نیز خیلی استقبال کردند وبسیارهم تعریف از این نوع ماهی کردند ودرهمین تعطیلات نوروز از تعدادده هزار ماهی حدود7هزار ان بفروش رسید..

س:  آیا ماهی هم مثل مرغ تلفات ومرگ ومیر دارند یاخیر؟

ج:  بله ماهی هم تلفات دارد وابتدا ما بعلت عدم تجربه کافی تلفات داشتیم ودلیل آن هم بخاطر کمبود اکسیژن دراب بود وحدود 100 تا تلف شدند که با نصب پمپهای قوی توانستیم تاحدودی جلوی تلفات رابگیریم.

س:  تغذیه ماهی قزل الا  چیست وچگونه است؟

ج:  خوراک ماهی قزل الا که درحال حاضر استفاده میکنیم شامل خاکسترفسفر فیبر چربی وپروتئین میباشد که درصد این خوراکها بستگی به دمای محیط ووزن ماهی وسایرخوراکها  ودفعات تغذیه روزانه دارد.

س: درکنارپرورش ماهی ایا شغل ویا کاردیگری هم دارید؟

ج:  بله کارکشاورزی انجام میدهیم ودراینده نزدیک قرار است طبق پروانه پسته وزیتونکاری انجام دهیم زیرا آب استخرپرورش ماهی بسیار مناسب وبهترین کود برای  کشاورزی میباشد.

س:  درزمینه حمل ونقل وجابجایی آیا مشکلی ندارید؟

ج:  فروش ماهی تاکنون توسط دلال صورت گرفته است وخود دلالان نیز ماشینهای سردخانه دار دارند وتا کنون هم فروش ما به شهرستانهای خوروبیابانک ونایین وحومه بوده است.

***-آقای جعفری توانست درعرض 4ماه ماهی های 25 گرمی رابه ماهی 700گرمی برساند وبلحاظ اینکه درکارشان موفق بودند ودرمنطقه این اولین کسی بود که پرورش ماهی را رواج داد توانست بعنوان پرورش دهنده ماهی رتبه اول رادرمنطقه از ان خودکند وپرورش دهنده نمونه درمنطقه بشود.برای برادران جعفری ودیگر افرادی که درمنطقه کارآفرینی رارواج  وتوانستند کاری متفاوت بکنند ارزوی موفقیت وپیروزی راداریم

باسپاس از برادران جعفری که حوصله بخرج دادند ودراین مصاحبه باما همکاری داشتند.امیداست که همشهریان عزیز نیز دراین راستا وهمینطور کارافرینی درمنطقه بومی سازی کنند وبتوانند نقش موثری در تولیدات دراین کویر داشته باشند وروزی برسد که مادیگر برای مصارف روزانه نیاز به شهرستانهای اطراف نداشته باشیم وچه بسا شهرستانها برای نیاز خود به چوپانان سفربکنند.

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 09:12 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic