خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
دیجیتالم کجا بود؟ [X]
چهارشنبه 24 آذر 1395

فن آوری وتلویزیون دیجیتالدیجیتال ،مبارزه باتهاجم فرهنگی

Image result for ‫شبکه دیجیتال‬‎

یکی ازاقدامات دشمن  هدف گیری جوانان وهمینطور خانواده هاست  که بتوانند این قشرازجامعه را از صحنه فرهنگ وشعور آهسته آهسته بیرون کنند و تنها راه هدف قرار دادن خانواده ها ورود به فرهنگ وریشه  آن است وامروزه  دشمنان دقیقا همین راه را پیش گرفتند و تاحدودی هم به نتیجه رسیدند.

همانطور که مستحضرید بحث طلاق درجامعه ما بسیار بالا گرفته ومتاسفانه در چوپانان ما نیز نسبت به سالهای پیش بیشتر شده ویکی از معضلاتی که ما نتوانسته ایم بدرستی از آن استفاده بهینه کنیم  واز آن ناحیه هم بیشتر آسیب دیده ایم بحث ماهواره وهمینطور شبکه های اجتماعی است که امروز ما با ان داریم بنوعی زندگی میکنیم  وبسیار هم وابسته شده ایم واین خود یکی از تهاجمهای فرهنگی است که درزندگی ما نفوذ کرده ومانیز به ان عادت کرده ایم وآنرا از دل وجان  پذیرفته ایم بدون اینکه پی به ماهیت ان ببریم.

البته باید ببینیم که با چه دیدگاهی بآن نگاه می کنیم.موضوع ماهواره که اکنون مورد نظر ماست یکی از عواملی بود که خیلی سریع آن رادرخانواده خود پذیرفتیم واز آن استقبال کردیم چرا؟ بخاطر اینکه رادیو وتلویزیون ما نتوانستند آنجور که باید رسالت خود را بانجام برسانند ویا دیر انجام دادند بخاطر یکسری تکروی ها و بقول خودمان جانماز اب کشیدنها و منفی نگری ها. این بود که مردم برای اینکه بتوانند خود را در محیطی باصفا تر وشادتر وزیباترو بانشاط تر ببینند درفکر همین بودند که بیگانگان وانهایی که منتظر چنین موقعیتی بودند بحث ماهواره رادر سراسر دنیا بویژه ایران ما رواج دادند تا خانواده های ایرانی راهدف بگیرند وهدف هم گرفتند زیرا هم استقبال شد وهم موفق شدند.

Image result for ‫شبکه دیجیتال‬‎

زمانی تلویزیون ما بخود امد که اثرات سوء این تهاجم متاسفانه به خانواده وجوانان رسیده بود وزمانی فهمیدند که دیگر کاراز کار گذشته وآمارطلاق بالا رفته بود وجنایت دربین جوانان رونق گرفته بود همانند اعتیاد و قاچاق و مواد افیونی وبداخلاقیها و.....

تمام این مقدمه چینی ها برای این است که سالهاست که شبکه های دیجیتال در ایران راه افتاده است وپس از سالها اکنون از بالای سر ما عبور کرده وبه شهرستان خور وروستاهای کویری این شهرستان ورود کرده اما چوپانان هنوز مردمش محروم از این شبکه ها هستند  وهنوز ماهواره رابرتلویزیون ترجیح می دهند آنهم ناخواسته زیرا مجبورند که بخاطرشبکه های استانی وفیلمهای سینمایی وسریالها وشبکه های شاد ومتنوع رو به ماهواره بیاورند.

چندی پیش از نهادهای فرهنگی نایین به چوپانان امدند وشروع به جمع آوری دیشهای ماهواره نمودند در صورتیکه این کار اشتباه بود وپاسخ قانع کننده ای هم نداشتند چونکه  معترضین میگفتند چرا شبکه های دیجیتال را راه اندازی نمیکنند که پاسخی نداشتند که بدهند. وقتی که اب از سرچشمه گل آلود باشد که نمیتوان بعد از جاری شدن در منازل جلوی انرا گرفت.باید اول شبکه های دیجیتال را در چوپانان راه اندازی می کردید تا برنامه های متنوع استانی وعلمی وفرهنگی دردسترس مردم قرار میگرفت آنوقت می گفتید دیشهایتان را تحویل دهید وبجای ان رسیور دیجیتال تحویل بگیرید تا بتوانید از برنامه های ایرانی بهره مند شوید.

گویا دراین چند روز گذشته روستاهای اطراف ما در شهرستان خور وبیابانک زیر پوشش شبکه های استانی ودیجیتال قرار گرفتند.

باوجودی که شورای شهر چوپانان پیگیر این قضیه بودند باخبرشدیم که روز گذشته اعضای محترم ودهیاری چوپانان بطور جد دنبال این قضیه بودن وبه فرمانداری هم رفتند وگویا بزودی چوپانان ما هم زیر پوشش قرار خواهد گرفت انشااله. تنها فرقش با قبل این است که همیشه در این منطقه ،چوپانان بلحاظ امکانات حرف اول را میزده مثل برق، مکتبخانه، ژاندارمری،بهداری وبهداشت ودرمان اما متاسفانه چوپانان ما از بعد از انقلاب نگاهش به اطراف است که چکار میکنند تا ما هم همان کار را بکنیم.عینا موضوع پیگیری شورای اسلامی را در خصوص بحث دیجیتال در چوپانان رادر زیر مشاهده می کنید.

"شورا و دهیاری چوپانان, [۱۴.۱۲.۱۶ ۰۹:۴۹]
روز یکشنبه مورخ 95/9/21 دهیار روستا به همراه رئیس شورای اسلامی چوپانان ملاقاتی با جناب آقای نجفی فرماندار محترم شهرستان نائین در محل فرمانداری انجام داده و پاره ای از مشکلات و دغدغه های مردم (وضعیت شبکه های دیجیتال استانی،وضعیت  زمینهای مسکونی و کارگاهی،وضعیت ورزشگاه،و همچنین وضعیت پست بانک. ...) مطرح شد و ایشان نیز فرمودند تا کنون پیگیریهای زیادی صورت پذیرفته و باز هم ادامه خواهیم داد تا به نتیجه دلخواه برسیم  و از هیچ کوشش و تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد..لذا تقدیر و تشکر میکنیم از زحمات و پیگیریهای فرماندار محترم نائین و بخشدار محترم انارک به خاطر اینکه به عینه دیده شده که دغدغه و مشکلات مردم را دغدغه و مشکل خود دانسته و به جد پیگیر مطالبات مردم هستند.و آرزوی  سلامتی وتوفیق روز افزون برای تمامی دولتمردان دولت تدبیر و امید را از خدا خواستاریم"

() نظرات
  موضوع: خبرهای سایت ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 06:23 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic