خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
شهامت می خواهد که سرد باشی وگرم بخندی

شادی ونشاط حق مسلم همه ماستمی‌رسد روزی که بی‌هم می‌شویم
یک به یک از جمع هم کم می‌شویم

می‌رسد روزی که ما در «خاطرات»
موجب خندیدن و غم می‌شویم..


 باطلاع همشهریان خوب وفهیم چوپانان میرساند.نظر باینکه جنگ شادی و جشنهای نوروزی که همه ساله و یا هرچند سال یکبار در چوپانان برگزار میشد امسال متاسفانه برگزار نخواهد شد ودلیل آن نیز برهمگان روشن است.
شاید  فرد یا افرادی باشند که اینگونه جشنها  را کاری بس حرام میدانند و گفته شده از شادی ونشاط (رقص وپایکوبی) در فضای عمومی (کوچه وخیابان)در ایام عید نوروز  باید پرهیز شودوجایز نیست ومغایر با فرهنگ است. وحتی از مسئولین محترم خواسته شده که دراین زمینه امربه معروف کنند.ما نیز باحترام به نظر افراد وجلوگیری از اختلاف سرتعظیم فرود می آوریم.
لذا برای اینکه خدای ناکرده اختلافی بین مردم ودودستگی ایجاد نشود از برگزاری مراسمات شاد برای همشهریان عزیز فعلا ودرحقیقت امسال  معذوریم.
هدف انجمن دوستداران میراث فرهنگی چوپانان درایام عید نوروز صرفا  یک دورهمی بوده است وهمینطور برای لحظاتی شادکردن مردم ومیهمانان ارجمندی بود که از شهرهای دورونزدیک هرساله به روستای خویش میایند تا چندروزی را بدوراز دنیای ماشینی وترافیک وشلوغی ودود وگاز ناشی از ماشین بسیار ارام وریلکس ایام عید را سپری کنند .شادی حق ماست وحق مردم است ونمیتوان آنرا از مردم گرفت

اگر بودند افرادی که ازاین  شادیها ناراحت بودند به بزرگی خودشان حتما ما را خواهد بخشید.
جشن خوبردن وکاسه شکستنهای عروسیهای چوپانان از قدیم قدیما بوده است وبه جرات میتوان گفت که مراسم کاسه بشکن فقط مختص چوپانان وچوپانانی بوده وهست وهیچکس نمیتواند درمنطقه آنرا به منطقه وشهر خود نسبت دهد واین راهمه اهالی منطقه نایین وخوروبیابانک نیز گفته اند وقبول دارند وحیف است که بخواهد کسی  این سنت زیبا وقدیمی را کاری زشت وناپسند بداند ویا به جاهایی دیگر نسبت دهد.
همینطور که در جایی از منطقه دریک نشست بزرگ خانوادگی گفته شده است که شما مردم که خوشحالید جشن میگیرید چه کارکرده اید وچه سنتی را ثبت وحفظ کرده اید ،درجایی که چوپانان همه ساله مراسم سنتی خودرابرگزار میکنند وخوبرون سنتی منطقه وکاسه بشکن را دارند به ثبت ملی برای چوپانان میرسانند.

پس مردم منطقه بادیدی وسیع وباز به سنتهای گذشته وبرپاییهای جشن نوروز ما نگاه میکنند ودرمورد  میراث خود فقط حسادت میکنند وچیزی منحصر به منطقه خویش ندارند که بخواهند به ثبت ملی برسانند.
به هرجهت هدف ما زنده نگه داشتن آیین وسنن پدران وگذشتگانمان بوده است وهر چند سال آنرا درایام عید مرور میکردیم تا این افتخار بزرگ را نسل به نسل وسینه به سینه به نسلهای آینده خویش برسانیم وخدای ناکرده براثر بی توجهی ونا اگاهی وبی تفاوتی وبی خیالی آنرا مسکوت نگذاریم.
بسیارشهامت میخواهد دراین روزگار پر از استرس وافسردگی ودردمندی  که سرد باشی ولی گرم بخندی. پس این هنر است

شادی مردم شادی ماست وناراحتی وغصه مردم مارا نیز غصه دار میکند چراکه ما همگی از یک ریشه واصالت هستیم وما همگی از یک خانواده هستیم
آیا غیر از این بوده که دراین ایام مردم  تاچند روزی از غم وغصه رها بودند و بسیاری از مردم ما حتی از اقوام سببی وهمسایگان شهری خود برای این مراسم دعوت میکردند تادرجشن شادی چوپانان به چوپانان بیایند؟.
اگر شادی ونشاط آنهم برای چند روزی درایام فراغت از کار جرم است ،پس بنالیم وزجه بزنیم تاببینیم این زندگی به کجا اباد میرسد.
افسردگی استرس ،اضطراب غم اندوه در زندگی همه ما لانه کرده وتنها راه دوری از آن برپایی اینگونه دورهمی ها وشادی هاست واین بزرگترین کار فرهنگی است ولاغیر.
جشنهای شادی ونوروزی درهمه شهرها ی اطراف مثل نایین وانارک همه ساله برگزار میشود وهمه بایکدلی ویکرنگی شادیهای خودرابروز میدهند وماهم دوست داشتیم چنین باشد  حتی دریکی از نشستهای بزرگ ریس جمهوری محترم جناب دکتر روحانی درزمینه شادی ونشاط مردم بخصوص درایام عید نوروز تاکید بر این نمودند که شادی ونشاط حق مردم است وبگذارید مردم شاد باشند ونباید همیشه گریه کنند.اما اگرکدورتی باشد وقرارباشدموجب اختلاف وتفرقه شود خوب است که انجام نشود ودرهمه اموراختلاف سلیقه هست وما انتقادات رامیپذیریم.

زنده راتا زنده است باید به فریادش رسید         ورنه برسنگ مزارش آب پاشیدن چه سود

ودرپایان به نظر افراد مخالف این برنامه ها احترام میگذاریم وانتقادات سازنده شما را با دل وجان پذیرا هستیم وآرزوی توفیق روزافزون وسلامتی برای شما بزرگواران وخانواده های محترم شما از درگاه ایزد منان خواهانیم.


چه راحت میزنیدتهمت
چه راحت می زنیدتهمت,گناهست
دلم ازرنج تهمت ها سیاهست
یکی میگفت بامن ای شب افروز
دو دنیایت تباه اندرتباه هست
ازاوپرسیدم آخرمشکلم چیست
بجزایندل که چون یوسف بچاهست
نکردم من مگرکاردلم را
که برآنهم خداوندم گواهست
نه شرک دارم نه مغرور م نه فاسق
که این سه بربزرگان سدراهست
نمیترسم دگرازحرف مردم
خداوندم پناه بی پناهست
اگرهم خاطری رنجیده ازمن
دل بیچاره من عذرخواهست

لازم دیدیم درهمینجا  فرارسیدن سال جدید را به همه همشهریان عزیز وفهیم چوپانان تبریک عرض نماییم وسالی خوش وشاد ومفرح وهمچنین سلامتی وموفقیت وپیروزی وکامیابی در تمام عرصه های زندگی رااز درگاه خداوند بزرگ برایتان مسئلت مینماییم.

ازطرف انجمن دوستداران میراث فرهنگی چوپانان
صمیمی-صادق محمدی
() نظرات
  موضوع: خبرهای سایت ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 10:36 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات