خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (13)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter


خانه جلال ثابتی
اردیبدریکی از روزهای پایانی مردادماه 96 باتفاق دوتن ازدوستان برای مراسمی به سمت روستای گرمه حرکت کردیم وقرارشد دربرگشت به دیدن اقای جلال ثابتی برویم وهم دیداری تازه کنیم هم از خانه باستانی وی بازدیدی داشته باشیم.اتفاقا در مراسم روستای گرمه با آقای ثابتی به هم رسیدیم وقرارملاقات را دراردیب گذاشتیم ودرراه برگشتن از گرمه  به اردیب رفتیم ودوستان من که قبلا از خانه جلال بازدید کرده بودند راهنمای من بودند تااینکه به خانه جلال ثابتی رسیدیم.

خانه آقای ثابتی جنب دیوانخانه اردیب ودرکنار پایاب اردیب بود.درختان سرووکاج سرباسمان کشیده مشخص میکرد که اینجا خانه ای قدیمی است.درابتدای ورود به خانه بااستقبال گرم جلال ثابتی وخانواده روبرو شدیم.ایوان خانه بلند وچشم نواز بود .پس از دیداروپذیرایی بسمت اتاقها وایوان رفتیم وبا توضیحات جناب ثابتی که زحمت اینکاررا می کشیدند اطلاعات کافی گرفتیم.وجالب اینجابودکه مواردپذیرایی ایشان تماما حاصل دسترنج خودشان بودکه ازباغی که درجواراین ساختمان بودتهیه شده بود.خیارسبز,انگور,خرماازمیوه هایی بودندکه دراین فصل دردسترس بودند.

سقف ایوان وتعدادی از اتاقها  بیانگراین بود که این بنا از دوران صفویه است .نقشها ونگاره های بر دیوارها بسیار خیره کننده ودرنوع خود منحصربفرد بودند.رنگهای طبیعی روی نقشها باگذشت زمان رنگ ولعاب خودراتاحدودی ازدست داده بودند واین رنگ پریدگیها قدمت این بنا را به رخ می کشید وآثار بجا مانده بسیارزیبا وحاصل زحمات جناب ثابتی بود که بیش از نیم قرن توانسته بود هنوز روی پا باشد .دربعضی از تاقچه های قدیمی لوازم وصنایع دستی قدیمی نیز مشاهده می شد.تمام این وسایل برای بازدید گردشگران ودوستداران میراث فرهنگی تا جاییکه درتوان مالک بود جمع آوری ودرمعرض بازدیدکنندگان قرار می گرفت.


که برای درحفظ آثار ونگهداری ومواظبت از در ودیوارها زحمات زیادی را جلال متحمل شده است وهمت والای اداره میراث فرهنگی وگردشگری منطقه در حراست از این بنای قدیمی را می طلبدزیرا یک نفر بتنهایی نمیتواند در حفظ این آثار گرانبها بکوشد.اگر یک تکه از نقشواره ها از دیوار کنده شود هیچگاه نمیتوان جبران کرد.بنابرین هزینه بالایی را می خواهد تا بتوان این اثر بجا مانده از زمان شاه عباس را برای نسل اینده نگهداری نمودوانشاله که مسئولین ذیربط به یاری جناب آقای ثابتی شتافته وقبل از هرگونه خسارت درحفظ این بنای عظیم وگرانبها بشتابند.درگوشه ای از یکی از اتاقها که محل دفتر آقای ثابتی است میز تحریر وکامپیوترش گذاشته وقلم خودنویس سناتور بسیار قدیمی ودوات جوهر ومرکبش که انهم خیلی قدیمی است هنوز روی میزاست،خلاصه خیلی از زمانها ومکانهای  دوران کودکی ام دراین بنا تداعی شد.

****888********************************************************************************************************************************************

*8****8
اردیب وبنای تاریخی بجا مانده از دوران صفویهیکی از بناهای بسیار زیبای دوران صفویه که هنوز پابرجاست ودر آن زندگی می کنند خانه آقای جلال ثابتی است که ایشان توانسته است هنوز آنرا قابل حیات کند واین اثر بزرگ رازنده نگه دارد.
این بنای زیبا در روستای کهن اردیب درمنطقه کویری خوروبیابانک واقع است.
چنانچه دوستداران میراث فرهنگی بخواهند از این بنای تاریخی بازدید نمایند می توانند  از شهرستان نایین به مسافت 165 کیلومتر بسمت چوپانان بیایند واز چوپانان دو راه دارد .یکی از سمت جاده هفتومان است که حدود 60 کیلومتر که طی مسافت کنید پس از روستای هفتومان وایراج به روستای اردیب(ordib) میرسید ومسیر دوم  از سمت شهر خور است که 90 کیلومتر تا شهر خور واز آنجا حدود50کیلومتر تا اردیب فاصله است که دراین مسیر میتوانید روستای گرمه را ببینید. اما کوتاهترین راه مسیر از چوپانان است .
این بنای زیبا درمرکز اردیب بنام خانه جلال ثابتی معروف است ودر کنار دیوان خانه اردیب واقع شده است.
آقای جلال ثابتی کارمند بازنشسته اداره مخابرات یزد هستند وفرزند مرحومحاج غلامحسین ثابتی وداماد مرحوم حاج علی آقا نجفیان،میرزا از اهالی چوپانان هستند.ایشان اکثر تابستانها رادر روستای سرسبز اردیب باتفاق خانواده میگذرانند.
در جذب ونگهداری این بنا ایشان اظهار میدارندکه مدت پنجاه سال است که همیشه دردیدار این آثار واین هنرها فکرواندیشه نموده وبرای سازنده وبانی آن دعاکرده وآرزو داشتیم میتوانستیم دربازسازی وتجدید این آثرمهم سهمی داشته باشیم وبهمین دلیل درحدتوان کوشیدیم تا که قبول افتد وچه درنظرآید.(نقل از کتاب چشم انداز دیروز به امروز).


دفتر آقای ثابتینمایی ازایوان پراز نقش ونگارایوان بزرگسقف یکی از اتاق هانمایی از ایوان خانه

نگاه ایشان به فرهنگ وهنر وهمچنین حیات وطبیعت بسیار روشن وارزنده است،به همین جهت کتابی رادرراستای این اثر تاریخی ویادگارپدر درمورد حیات وطبیعت با عنوان"چشم انداز دیروز به امروز "رابه تآلیف درآورده اند که بیانگر شِکوه طبیعت از طبیعت است وحکایت میکند از چشم انداز دیروز وشکایت میکند از ابری که نمی بارد
حکایت می کند از فریاد خاموشان
شکایت می کنداز گروهی که قضاوت وداوری آیندگان رانادیده می انگارند.
شکایت می کند ازبهاری که خزان است
وحکایت میکند از خاموشی ها وفراموشی ها
شکایت میکند از مردمی که دربحر ضلالت وگمراهی غوطه ورند وبرای بقای  این زندگی همدیگرراغرق میکنند.
وشکایت میکند از حکایتی که همچنان باقی است.

*************************************************

مجموعه "چشم انداز دیروزتاامروز" شِکوه طبیعت از طبیعت حاوی مطالب ونقل قولها ونظریه های گوناگون وشامل حکایتها وشکایتهاست واگر درشرح بعضی ازمطالب حاشیه رفتن ویا به قول معروف "ازاین شاخه به ان شاخه پریدن " مشاهده میشود،این همه چون پیوندی است که بردرختی زده شده واز یک خانواده است وهرپیوندی باساقه وتنه درخت هماهنگی وقرابت کامل دارد وبیگانه نیست.

کتابی بقلم جلال ثابتی

() نظرات
  موضوع: گردشگری ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 3 شهریور 1396 ساعت 01:13 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic