خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (17)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
آشنایی با یکی از بانوان فعال درزمینه گردشگری وکارافرین نمونه چوپانانهمانطورکه مستحضرید اولین همایش بزرگ باعنوان چوپانان ،نگاهی به اینده درنوروز سال1388 بارویکردی به آینده چوپانان به همت چندتن از فعالان فرهنگی چوپانان وبا حضورمسئولین بلند پایه استان وشهرستان برگزارگردید وهدف از برگزاری این مراسم به صحنه اوردن فرهنگ دوستان وفعالین دراین زمینه وتشکیل بانک اطلاعاتی منطقه بود تا بتوان ازاین مسیر سرمایه گذاران بویژه بومیان منطقه را برای تشکیل حداقل یک ناحیه صنعتی واقتصادی  جذب کرد.
وخروجی این همایش درحدی که انتظار میرفت چیزی نبود لکن مختصر کارهای فرهنگی که طی این چند سال انجام شد یکی از محصولات این همایش بود.
عده ای فرهنگی که تاآن زمان خاموش بودند را فعال نمود وموجب شد اساتید قلم واردعرصه شوند وکتابهایی درزمینه تاریخ وفرهنگ چوپانان زیبا به رشته تحریر درامد.
همایشهای خانوادگی وجشنواره ها ونمایشگاههای نوروزی محصول این همایش بزرگ بود. ایجاد اقامتگاههای بومگردی یکی دیگرازخروجی های این همایش بود.
این مقدمه رابرای این نوشتم تا یکی دیگر از کارهای منحصربفردی که دراین زمینه شد تشکیل شرکت تعاونی آویشن بود که توانست جمعی از بانوان این محل راگرداورد ودرزمینه صنایع دستی چوپانان واحیاء این صنعت زیبا این تعاونی ویژه بانوان را تشکیل دهد.

کارگاه خیاطی تعاونی آویشن چوپانان


سرکارخانم مهرانگیز زاهدانارکی رامی توان بجدگفت یکی از بانوان بسیار فعال وسختکوشی است که توانست شعاررابه عمل تبدیل کند ونام وی درتاریخ چوپانان بعنوان موسس شرکت تعاونی آویشن بانوان چوپانان ماندگار شود.وی فرهنگی بازنشسته ای است که زندگی درهوای پاک روستایی رابه زرق وبرق دنیای ماشینی پایتخت نشینی ترجیح داد ومتفاوت از دیگران امکانات رفاهی پایتخت را کنارنهاد تا درکنار همشهریانش درچوپانان  اقامت گزیند.

مهرانگیرزاهدانارکی فعال فرهنگیاینجانب(نگارنده) از نزدیک ازفعالیتهای ایشان بخوبی مطلع هستم زیرا برای اینکه بتوانددراین مسیری که گام برداشته نیز پیروز شود سایه به سایه اش کارهایش رادنبال کردم.
علیرغم اینکه دراین مسیر سنگ اندازیهای فراوانی شد وی هیچگاه از پای ننشست وچون میخی که چکش برسرش فرود اید محکمتر شود ایشان نیز مردانه مقاومت کرد واز این مسیر ناهموار گذشت تا بالاخره  این مسیر مواج از تلاطم ایستاد.
ایشان منزل شخصی خودرا به اقامتگاه بومگردی تبدیل کرد وتوانست پای توریستهای خارجی را به چوپانان باز کند. ودرزمینه  بهزیستی کمکهای شایانی رابه اداره بهزیستی چوپانان کرد.
شرکت تعاونی بانوان چوپانان درزمینه های مختلف صنایع دستی فعالیت دارد .قالیبافی ،گلیم بافی،خیاطی وخوشنویسی،بسته بندی موادغذایی بومی محل وخشک کردن موادغذایی، تولید ترشیجات محلی از کارهای این تعاونی است.
هم اکنون کارگاه خیاطی دراین تعاونی فعالیت دارد وسفارشات از اطراف نیز دارند بویژه پوشاک. انواع ماشین دوخت وبرشهای انبوهی پارچه و اتوزنی ودیگرامکانات وجود دارد اما درصورتیکه بانوان گرامی از این رشته استقبال کنند این تعاونی درچوپانان میتواند کارگاه خوبی برای تولید پوشاک درسراسرمنطقه باشد.وحمایت واهتمام همشهریان عزیز رامی طلبد.نمونه لباس سفارش شده بهمراه دستگاه برش انبوهی
Image result for ‫نوارهای متحرک‬‎

مصاحبه با سرکارخانم زاهد موسس شرکت تعاونی بانوان آویشن واقامتگاه بومگردی کیخسروچوپانان


بفرماییدتعاونی درچه سالی وباچه هدفی تاسیس شد؟

درسال92 من وهمسرم کیخسرو فاتح به زادگاهش چوپانان آمدیم ودرخانه پدریشان ساکن شدیم وپس از مدتی اوشروع کرد خانه قدیمی پدرش راتعمیرکند ومن هم چون بیکاربودم وتازه وارد چوپانان شده بودم هنوز کسی را نمیشناختم ودربیرون وکوچه وخیابان بامردم آشناشدم مردمی بسیارمهربان ودوست داشتنی.
سپس با دهیار کوشا وفعال چوپانان آقای نجفیان آشنا شدم ومن مشکلات بانوان رابرای ایشان توضیح دادم از قبیل نبودن کاری برای بانوان روستا وایشان نیز پذیرفتند وبایشان گفتم که من بدنبال کار اقامتگاه بومگردی درچوپانان هستم وبهتراست که یک شرکت تعاونی بانوان نیز ثبت کنم تا بتوانم برای بانوان روستا هم کاری کرده باشم ودرچوپانان بانوان بلحاظ عدم شغل ونبودن امکانات برای اوقات فراقتشان دچار یک افسردگی میشوند وباید کاری کنم که دراین زمینه نیزموفق شدم که درسال 1393 موفق به تاسیس شرکت تعاونی بانوان شدم ونام این تعاونی را آویشن گذاشتم واولین کار شرکت رابا کارگاه قالیبافی شروع کردم.

آیا برای راه اندازی وتشکیل تعاونی از دولت هم حمایت شدید؟
خیر بنده هیچ کمکی از دولت نخواستم بگیرم وحامی من در تشکیل تعاونی فقط بانوان چوپانان بودند وهمچنین بنیاد کویر سبزبامدیریت آقای حاجی ابادی.

برای تشکیل تعاونی  آیا سهامدارانی هم شریک هستندواستقبالی شد؟
خیر.دراوایل کار متاسفانه درچوپانان چونکه چندسالی بود قالیبافی تعطیل شده بود بسیاری از جوانان هنوز قالیبافی بلد نبودند واندکی بانوان آمدند و چند قالیچه بافتند اما برایشان خسته کننده بود وکارایی لازم رانداشتند.این بودکه به کار  خشک کردن محصولات کشاورزی محلی پرداختم که دراین زمینه فقط چند خانم کار میکنند.
ازجمله کارهایی که استقبال شد خشک کردن محصولات کشاورزی محلی مثل پیاز ،سیر محلی ،انواع سبزیجات جعفری،گشنیز،برگ پیازو...تولید ترشیجات
دررابطه با محصولات کشاورزی اهالی فن برای بسته بندی موادغذایی برای آموزش بانوان به چوپانان دعوت کردم وآموزشهای لازم داده شد.

آیا رشته های دیگری در تعاونی مشغول است ؟
بلی.بنده مدتی با خانمها همفکری کردیم که چه کاری برای آنها لذتبخش است وبه این نتیجه رسیدیم که خیاطی راه بیندازیم.دراین رابطه باهمراهی اداره کار ورفاه وفرمانداری محترم نایین دوعددچرخ خیاطی واطو ودستگاه برش انبوهی تحویل گرفتم ودوچرخ دیگر به کمک بنیاد از جندق با پارچه های برش داده شده تحویل گرفتم ومشغول به خیاطی شدیم وخوشبختانه کاردوخت فوق العاده بود.

شنیده شده که تعاونی بانوان اویشن چوپانان درسطح منطقه نایین وخوروبیابانک رتبه نخست راکسب کرده واین اولین باراست که درسطح منطقه تعاونی بانوان تاسیس شده/
البته ما نمونه نشدیم هنوز مانده تا به این رتبه دست پیداکنیم اگر استقبال شود.  واولین تعاونی بانوان منطقه درمزرعه امام نایین تشکیل شده است اما انها فقط درحد خشک کردن سبزیجات فعال هستند اما تعاونی اویشن حجم کارش بیشتراست.

آیا از تجربیات شما درتشکیل تعاونی درمناطق دیگر استفاده شده ؟درکجا؟
بلی .زمانی که کارگاه قالیبافی داشتیم تعدادی از بانوان شهرانارک از شرکت تعاونی آویشن دیدن کردند ومورداستقبال قرارگرفت واین امر موجب شدکه درانارک هم تعاونی بانوان تشکیل شود  وهم اکنون نیز این تعاونی درانارک فعال است.

تا کنون  محصولات شما درهیچ نمایشگاهی عرضه شده وآیا درنمایشگاهی شرکت کرده اید؟
بلی.دوسال پیش درنمایشگاه بین المللی تهران شرکت نمودم واز دوست خوبم خانم سعیدی از گرمه هم دعوت کردم ودرغرفه ای که به چوپانان اختصاص داده بودند شرکت کرد وخوشبختانه جناب آقای مهندس رضوی نیز دراین غرفه حضور پیداکردند وتمام دولتمردان وسران راکه به نمایشگاه امده بودندرا به غرفه چوپانان آوردند وبرایشان توضیح میدادند که دوخانم به مناطق کویری ومحروم رفته اند وخدمت می کنند.

اهداف دیگری هم برای زادگاه همسرتان درسرداشتید یادارید؟
بله.هدف اصلی من بعداز آمدن به چوپانان،باخودفکرکردم وقتم راهدرندهم ویک کارفرهنگی راشروع کنم وانچه رادرتوان دارم را درطبق اخلاص گذارم  وکارهایی راکه پیگیری کردم وبانجام رساندم.
1.اقامتگاه گردشگری
2.تاسیس شرکت تعاونی آویشن
3.پیگیری واخذ بودجه 50میلیونی از بودجه ملی از تهران برای تعمیر وحفظ بادگیرها وهمینطور بودجه مستمر سالانه برای بادگیرهای چوپانان.
4.کمک به بهزیستی وپیگیری کارهای تعمیراتی وکمک به تعمیرایزوگام ونقاشی داخل مهد کودک ووسایل مورد نیاز با همکاری سرکارخانم یزدانی مدیر اسبق بهزیستی که دراینجا جادارد از زحمات ایشان قدردانی بکنم وهمچنین تعدادی از دختران گل من که درنقاشی ورنگ مهد کمک کردند.
5.ساماندهی کتابخانه شهیدقوامزاده. وجادارد تقدیر از اقای رفیع وخانم براتی نمایم بابت زحمات ایشان وهمچنین مسئول کنونی سرکارخانم جلالپور.
هدف از ساماندهی صرفا بخاطر این بودکه بشود کارهای فرهنگی بیشتری رادراین مکان انجام دهیم.
6.راه اندازی کتابخانه شهروندالکترونیک درکتابخانه با حمایت جناب اقای مهندس نادری وهمچنین جشن قدردانی از مادر شهید قوامزاده(سرکارخانم طیبه مستقیمی) بنیانگذار کتابخانه درچوپانان.
7.پیگیری وانجام آموزش گلیم بافی بختیاری که نمونه آن در تصاویر آمده.آموزش توسط سرکارخانم سعیدی ازگرمه وهنرجو خانم عشقی از چوپانان.
8.دعوت از انجمن یوز آسیایی از تهران واصفهان(خانمها مجیدی ونعیمایی)و..جشن حمایت وشناخت یوز در مدارس چوپانان وبرنامه های فرهنگی دراین زمینه برای دانش اموزان.
9. کلاسهای اموزش خوشنویسی توسط اقای عباسیان از چوپانان وهمچنین قلمزنی روی مس توسط اقای میرزایی ازنایین درکتابخانه چوپانان.

نمونه ای از قالیچه وگلیم بختیاری وقلمزنی روی مس


درپایان اگر سوال یا صحبتی مانده بفرمایید.
درپایان سخنم عرض میکنم کارکردن عار نیست وجوهر وجودی انسان کار است همانطورکه پیامبراکرم(ص) میفرمایند :من بردستان کارگر بوسه میزنم پس هرکسی که کارکند چه قالیبافی ویا خیاطی یاهرکاری دیگر که اززحمت وعرق جبین درامدی کسب کند باید بران دست بوسه زد.
فقط یک ارزو دارم که روزی بتوانم بابزرگان چوپانان انجمن خیریه ای بزنیم تا با کمک بهزیستی وخیرین، کانونی برای سالمندان مثل کشورهای پیشرفته که سالمندان رامایه برکت میدانند نه فردی انگل واضافه. بتوانیم خدماتی با انها بدهیم ومن خیلی امیدوارم.
من از تمامی بانوانی که دراین مدت در شرکت تعاونی یا خارج از شرکت کار کرده اند وخدمت به این روستا کرده اند دستشان را می بوسم واگر کسی از من رنجیده ویادلخوراست من را خواهد بخشید.

از این که دراین گفتگو شرکت کردید کمال امتنان رادارم وانشاله که بااستقبال مردم روستا بتواند آنطور که  شایسته این روستا است دست پیدا کنید واز مردم خوب وفهیم بویژه بانوان چوپانان خواهش میکنم که از شرکت درتعاونی آویشن استقبال کنند وحالا که این موقعیت برایتان فراهم شده بخوبی از ان استفاده نمایند.
وامیدوارم که دیگر اقامتگاههای بومگردی چوپانان بویژه دهکده توریستی آشتیان اقامتگاه سلطان که بسیار زیباست ومیتوان گفت که از اتیشونی گرمه زیباتر وبزرگتراست هرچه زودتر مشکلاتش برطرف وکارش را آغاز نماید وهمینطور اقامتگاه ستاره کویر ودیگر بومگردیها که تقریبا فعال هستند موفق وپاینده باشند.

لازم بذکزاست کلیه همشهریان خیاط که درزمینه خیاطی کارمیکنند میتوانند چنانچه سفارش انبوه دوزی دارند پارچه های خودرا برشکاری کنند وبرای دوخت به تعاونی بانوان چوپانان عرضه نمایند تادراسرع وقت دوخته شود.
باسپاس
آذر96
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 09:00 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic