خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
معرفی یکی از بزرگان چوپانان [X]
سه شنبه 17 بهمن 1396


              خاطراتی از قدیما


محمد عمادی فرزند عباس عمادی (مندلی) متولد1312 چوپانان یکی از نسل سومی های چوپانان ،کارمند بازنشسته معدن سرب نخلک یکی از اولین اشخاصی که درچوپانان صاحب یک جیپ سواری بود ودرآن دوره(دهه 40 و50) کسی جز ایشان ماشین سواری نداشت واکنون که به مرز 84 سالگی رسیده هنوز عاشق چوپانان است وهرازگاهی از اصفهان  بیاد دوران کودکی وجوانیش راهی چوپانان میشود.وی هنوز با اینکه درمرز کهنسالی قراردارد خود پشت فرمان نشسته ومسیر اصفهان راتا چوپانان را با شهامت وعشق رانندگی میکند.
به پیری خاک بازیگاه طفلان میکنم برسر          که شاید بشنوم زانخاک بوی نوجوانی را
اکنون پس از سالها شهرنشینی ودور از ولایت  گاهی فیلش یاد هندوستان میکند وبرای اینکه بهانه ای داشته باشد زمینی راکه از مالکیت ابویش به ارث رسیده را درحال احیا کردن است  وقرار است دراین سالهای مانده از عمرش رابکارکشاورزی روی بیاورد واز انجاییکه علاقه زیادی به اناردارد میخواهد انارستانی را بوجود بیاورد وانشاله شاهد باغی زیبا وسرسبز حاصل زحمات وی باشیم.
قرارنیست که از وی دراینجا تعریف کنم .این مقدمه ای بود برای شناخت مردی که دردهه چهل درچوپانان رییس انجمن ده بودند ومسئولیتهایی را در عمران وابادانی چوپانان عهده دار بودند.
 مصاحبه اینجانب با وی وخاطراتی ازگذشته چوپانان*آقای عمادی بفرمایید در چه سالهایی درانجمن روستای چوپانان فعالیت داشتید واین انجمن توسط چه کسانی انتخاب واعضای آن چند نفربودند؟

البته دقیقا با توجه به سنی که ازمن گذشته نمیتوانم بگویم درچه سالی اما میگویم دردهه 40 بود که درانجمن فعالیت داشتم واین انجمن از سوی مالکان چوپانان وتوسط ایشان تشکیل یافت وتعداد اعضای ان پنج نفربودند که توسط مردم انتخاب میشدند.

*.هدف ازتشکیل انجمن چه بود؟

هدف اصلی انجمن صرفا بخاطر تامین ونگهداری برق بوده ودرکنار ان کارهای عمرانی دیگری رادنبال میکرد وهدف خاصی نداشت مثلا یکی از وظایف انجمن علاوه بر نگهداری وتامین نیروی انسانی برق به امور عمومی روستا مثل انتخاب قصاب محل وچنین کارهایی می پرداخت تقریبا کار دهداری کنونی راانجام میداد.از دیگر کارهایی که وظیفه انجمن بوددستورمیداد هر خانمی که زایمان میکردرامبلغ 200 تومان حق الزحمه زایمان به مامای وی پرداخت میکردند که(دراینجا یک اختلاف نظر بین آقای عمادی ونگارنده وجود داشت که احتمالا 200 ریال بوده است نه دویست تومان).
یکی دیگر از کارهای انجمن روستا درجهت تامین سوخت مورد نیاز اهالی اعم از نفت سفید وبنزین بودکه دراین زمینه رییس انجمن مکاتبه میکرد با مقامات بالاتر مثلا درتهران وبالاخره موجب شد که شرکت نفت تاسیس کنند وبا توجه به شناخت ومعرفی رمضان قدرت (فرخی ) برای تصدی مسئولیت تامین سوخت اهالی مسئولیت شرکت نفت راعهده دار شد که هنوز وهنوز این تصدی برعهده وراث ان مرحوم میباشد.

* از کارهای دیگری که درزمان مسئولیت شما درانجمن بود وانجام داده اید چیست؟
بحث حمام روستا همین حمام جدید که بعدا تبدیل به شرکت تعاونی شد بودجه آن زمانی که از استان تخصیص یافت به انجمن روستا تحویل داده شد وسپس انجمن ده مکان راانتخاب و معمار این کار را که از اهالی جندق بود آقای مسعودی را برای اینکار فراخوانده شد ودستور ساخت حمام داده شد.
. یکبار قنات روستا ی حجت ابادخشک شد و اینجانب برای تامین بودجه قنات به تهران رفتم وبودجه کافی دراختیار گذاشته شد وقنات لایروبی ودرست شد.

* درامد انجمن از چه راهی تامین می شد؟

درامد انجمن روستا از درصدی از محصولات کشاورزی مثل جو گندم بود. همانطور که بخشی از محصولات کشاورزی در زمان برداشت به انبار میانه برای تامین بودجه عمران وابادانی روستا میرفت .درزمان نیاز انجمن هم درصدی توسط مالکین به این امر اختصاص می یافت.

*آیا افراد عضو انجمن را بخاطرتون هست؟

بله  علاوه برخودم  مرحوم محمد علی رنجبر ، مرحوم قاسم جلالپور(حسن بور)، امیرقلی ابنی ، وکیکاوس فاتح بودند.

* شما گفتید که کار اصلی انجمن تامین ونگهداری موتربرق روستا بود بفرمایید چه نوع موتوری داشتید وحق انشعاب برق چقدر بود وحق مصرفی که از اهالی دریافت مینمودید کجا هزینه می شد؟

موتور از نوع دیزلی بنام درمن.Dorman بود که توسط یک حوض آب این موتور خنک میشد وحق انشعاب از هرخانه ای فقط 30 ریال بود وحق مصرفی که از خانوارها دریافت میشد صرف هزینه های موتور می شد.

*.اپراتورهای موتورخانه برق چند نفر وچه کسانی بودند؟

متصدی امور موتورخانه وبرق ابتدا مرحوم ناصر افلاکی، آقای محمود کلانتری ،ومرحوم مصطفی ساغندی ودر مدت کوتاهی هم مرحوم حسین بقایی بودند.

* قصابهای آن زمان در چوپانان چه کسانی بودند؟
مرحوم حمزه مشتاقی،مرحوم محمدعلی جلالپور معروف به رادیو ،مرحوم کربلایی حسن محترم.

ازاینکه وقتتان رادراختیار سایت خبری چوپانان قراردادید بسیار سپاسگزارم وامیدوارم خداوند طول عمر بابرکت بشما عطا فرماید.***درزمانهای گذشته که در منطقه خوروبیابانک ویا بهتر بگویم از نایین بسمت کویر هیچ کجا درهیچ روستایی برق نداشت اهالی خونگرم وفهیم چوپانان از این نعمت به برکت وجود مالکین فهیم وتحصیلکرده وباشعور ودوراندیش برخورداربودند.
*** زمانیکه در منطقه هیچ کجا مدرسه ودبستانی وجود نداشت مردم خوب چوپانان دارای مکتبخانه بودند که شاگردانش از سمت خوروبیابانک وانارک ودیگر نقاط برای تحصیل به مکتبخانه چوپانان میامدند.
*** زمانیکه مردم منطقه برای لقمه ای نان دربدر به شهرهای دورونزدیک کوچ میکردند چوپانان قنات آب ورونق کشاورزی داشت که بسیار ی را درمنطقه از بیکاری نجات داد وخیلی از رعیتها ودهقانان وکشاورزان منطقه را به چوپانان کشاند وبه انان سروسامان داد.
***
زمانیکه مردم منطقه برای حل اختلافات خود باید به شهرها میرفتند وبرای عقد ونکاح نیز به شهرها میرفتند چوپانان خانه انصاف داشت ودفتر محضر برای عقد وازدواج داشت.

زمانی چوپانان دارای دبیرستان وچندین دبستان دخترانه وپسرانه بود وهرمدرسه ای دارای حداقل 180 دانش اموز بود که دیگر نیست.
امیدواریم  باهمت مردم ومسئولین دوباره چوپانان رونق بگیرد وماهم دوباره برگردیم به پنجاه سال قبل و.

بخشی از شعربلند گذاری درچوپانان

کویری شو بیا دشت و بیابان را تماشا کن            سپیده دم طلوع مهر رخشان را تماشا کن

بیا در آسمان آن ستاره چین شب ها باش             به زیر نور آن الماس تابان را تماشا کن

اگر قصد سفر داری سپاهان تا خراسان را            نگاه اولت دشت نخیلان را تماشا کن

به چوپانان شوی در کوه انبار و به کوه دشت        بیا در کوچه های آن خیابان را تماشا کن

در ایام گذشته بیسوادی بود در هرجا               به مکتب خانه و ملا دبستان را تماشا کن

کنون که حرف درس و مشق آمد در میان ما      تو مکتب دیدگان، فرهنگ پیران را تماشا کن

در ایامی که تنها شهرها از برق روشن بود       ز تنها دیزلش برق درخشان را تماشا کن

صمیمی"نسیم"

 () نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 11:30 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic