خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (18)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
کتاب عظمت بازیافته [X]
جمعه 21 بهمن 1390


این کتاب مصور که در زمان شاه چاپ شده بود را میتوانید از آدرس زیر دانلود کنید:

دانلود کتاب عظمت بازیافته

یک نقد نسبتاً جدید بر این کتاب را در زیر می‌خوانید:

 

«نظام شاهنشاهی کشور او کهنترین نظام شاهنشاهی در دنیا به شمار میرفت. دشمنان کجاندیش او گمان میداشتند که این نظام کهن با آغاز پادشاهی او به نقطه پایان رسیده و سرنگون خواهد شد. اما او با ارادهای آهنین به آنان ثابت کرد که سخت اشتباه میکنند. ... او میباید در برابر آزمندیها و سلطهجوییهای پرقدرتترین کشورهای جهان ایستادگی میکرد. ... گلولههای مرگآور آدمکشانی که اجیر شده بودند بارها به روی او آتش میشد و او به خواست خداوند از چنگال مرگ رهایی مییافت. ... میباید مبارزهای قهرمانی و سرسختانه را برای رهایی ملتش از زنجیرهای سنگین ارباب و رعیتی و بردگی پیروزمندانه به پایان میرسانید ... و او همانگونه که با ملت خود عهد کرده بود تا آن زمان که کشورش را از اسارت و فلاکت نجات نداد، اورنگ شاهنشاهی را بر سر ننهاد.

اکنون او شاهنشاه پیروزمند ایران است ... و این زمان، اوست که هرگاه سخن آغاز میکند دنیا با تحسین و احترام گوش فرا میدهد... اینک نه تنها سایه سعادت و رفاه بر سر ملت خود است، بلکه در مقام یک بشردوست بزرگ، با یک فرمان میلیونها دلار برای فراهم ساختن رفاه جوامع نیازمند در اختیار آنان میگذارد ... به گردانندگان صنایع بزرگ در جهان که دست سوی او دراز کردهاند کمک میکند ... هنگامی که دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی کشور کهنسالش را جشن میگیرد  چشمهای همه جهانیان را از هر نقطه جهان به سوی خود و کشورش خیره میسازد. ... سیاستمداران جهان کارهای او را با توجه دنبال میکنند و نظرات او را با علاقه مطالعه و بررسی مینمایند. جهان امروز او را در مقام رهبری بزرگ میشناسد که قدرتش از جنبه مادی شکوهمند است و نفوذ گستردهاش از جنبه معنوی احترام و تحسین برمیانگیزد... او در آتیه خیلی نزدیکی کشورش را در زمره پرقدرتترین کشورهای دنیا درخواهد آورد.

مردی که این چنین از هیچ همه چیز ساخته است چگونه مردی است؟ ... چگونه به هدفهای بزرگ خود رسیده است؟ ... داستان ما همین است: حماسه پادشاهی محمدرضا پهلوی، شاهنشاه آریامهر»

 


این پست را باید در بهمنماه مینوشتم، ولی تقدیر این بوده که امروز بنویسم. این مقدمه کتابی است با عنوان «عظمت بازیافته» که در خانه یکی از خویشاوندان یافتم. این کتاب گویا توسط مدارس به همه دانشآموزان دبستان داده میشده است تا از طریق آن با شاه مملکت خود آشنا شوند و دریابند که چه شخصیت بزرگی بوده است. همین که داستان شاه مملکت را کتاب کنند و به همه دانشآموزان بدهند تا بخوانند، خود حتما شاخصی از دموکراسی بوده است!! عبارات فوق نیز نشان میدهند که روحیه انتقادپذیری و پتانسیل ساختاری نقد و عمل دموکراتیک در آن نظام سیاسی تا چه حد نهادینه بوده است. با اینحال عبارات دیگری نیز از این کتاب برگزیدهام که میتوانند مشخصات نظام دیکتاتوری را نشان دهند. ناگفته پیداست که کلمات سیاه شده، گزینش من هستند.

 

« ... 25 سال پیش نیز بزرگمردی میهنپرست برای نجات این مرز و بوم قیام نمود. نام او رضاشاه کبیر است، پدر شاه جوان. پدر من یکی از صدها میهنپرستی بود که در آتش عشق وطن میسوخت.»

 

«با یک نقشه قبلی و با این هدف که ملتم درباره سرنوشتش خود تصمیم بگیرد برای مدت کوتاهی کشور را ترک کردم. مصدق و پیروانش خیلی درمییابند که خواسته مردم ایران آن چیزی نیست که آنها فکر میکنند و با حیرت شاهد قیام مردم که خواستار بازگشت من هستند میشوند.»

 

این کتاب درباره ماجراهای بعد از سقوط مصدق مینویسد:

«او اینک بر قلوب ملت خود فرمانروایی میکند، و سرزمینی بزرگ را زیر سایه خود دارد. اما خانه و کاشانه خود او را سکوت و تنهایی گرفته است ... این گره هم باید باز شود ... یک هفته بعد از این ملاقات من به فرح پیشنهاد ازدواج کردم.»

 

«او و شهبانو هر دو ورزش را دوست دارند و از اینرو اوقات فراغت را به اسبسواری، والیبال یا اسکی میگذرانند. ... شهبانو به فعالیتهای پیشاهنگی نیز علاقه نشان میدهد. او به یتیمخانهها سرکشی میکند و برای رفاه کودکان دستوراتی صادر میکند. ... همچنین در بیمارستانهای عمومی به دیدار بیماران میرود و از آنان دلجویی میکند. با کودکان در مدارس غذا میخورد. شاهنشاه خشنود است. او ملتی وفادار، همسری مهربان و پسری دوستداشتنی دارد.»

 

بعد از ملاقاتهای شاه با خروشچف، آیزنهاور و ...، این کتاب مینویسد:

«برای نخستین بار در تاریخ معاصر، ایران مورد شناسایی و احترام قدرتهای بزرگ دنیا واقع میشود. اما شاهنشاه در اندیشه بهبود روابط با کشورهای بزرگ نیست. بلکه با دیدی جهانبینانه به دوستی و تفاهم با همه علاقمند است. شاه با شارل دو گل دیدار میکند. ... در بسیاری کشورهای خارجی لقب امپراطور به شاهنشاه دادهاند. فرمانروای ژاپن نیز امپراطور هیروهیتو است. مدت زیادی از این ملاقات نمیگذرد که پیشرفتهای ایران آنگونه چشمگیر میشود که این کشور را ژاپن نو لقب میدهند. اما ایران از این مرز هم فراتر باید برود. ... سیاست او سیاست مستقل ملی نام گرفته و مورد تحسین جهانیان است. کم کم ایران چشمهای همه را از اطراف و اکناف به سوی خود خیره میسازد. در تفسیر سیاست خارجی خود شاهنشاه میگوید ما خواهان صلح هستیم و میخواهیم صرفنظر از هرگونه ایدئولوژی که هر کشوری دارد با همه آنها تفاهم و همکاری و دوستی داشته باشیم. این دید نوینی است که ایران برای قرنها فاقد آن بوده و زیان آن نیز دیده است.»

 

«من از کودکی میدانستم که سرنوشتم این است که بر این سرزمین پادشاه باشم و این کشور باستانی را که فرهنگ شیفته کننده و احترام انگیزی دارد رهبری کنم. آرزوی من این است مردم کشورم خوشبخت و آزاد زندگی کنند و مخصوصا به سرنوشت توده مردم عادی عمیقا علاقمندم. شاهنشاه 20 سال با دشمنان ایران در داخل و خارج کشور نبرد کرده. او اینک بر آن است که بزرگترین گامها را در تاریخ 2500 ساله کشورش بردارد.»

 

«شاهنشاه مشخصا اسناد مالکیت زمینها را به دهقانان سراسر سرزمینی که وسعت آن به اندازه مجموع وسعت آلمان و انگلستان و فرانسه است اعطا میکند.»

 

بعد از اقداماتی نظیر سپاه دانش، سپاه عدالت و ...

«پیرمرد روستایی به عنوان حقشناسی و قدردانی پیشانی سپاهی را میبوسد ... آنان هر دو میدانند که چه جنبش بزرگی در روستاهای کشور آغاز گردیده و چه جنبشهای دیگری را باز به دنبال دارد.»

 

«جشن تاجگذاری در میان شادی و سرور مردم یک هفته ادامه مییابد ... کارناوالهای شادی به راه میافتند، اینجا و آنجا آتشبازی میشود و مردم در هر گوشه به رقص و پایکوبی میپردازند.»

 

«شاهنشاه تصمیم میگیرند که به مالکیت صنعتی حالت گسترش بدهند و از اینرو فرمان میدهند تا سهام کارخانهها به مردم فروخته شود و در این فروش به کارگران اولویت داده شود. همچنین سهم کارگران از سود کارخانهها که سالانه معادل 15 روز آنان بود به میزان شصت روز از حقوق آنان افزایش مییابد.»

 

«ایران در آستانه یک جهش بزرگ اقتصادی است. اما دنیای غرب و شرکتهای بزرگ نفتی قسمت عمده منافع را به خود تخصیص دادهاند. برای شاهنشاه این وضعیت غیرقابل تحمل است و از طرفی درافتادن با آن مشکل مینماید. اما شاهنشاه ایران را هیچ چیزی از تأمین حقوق مسلم کشورش باز نمیدارد.»

 

«توفیق بزرگ ما این است که در مدت بسیار کمی به این همه پیشرفت دست یافتهایم. 5 سال دیگر خواهید دید که این کشور به چه پیروزیهای بزرگی دست مییابد و میتواند موقعیت جهانی ایران را در 20 سال دیگر تصور کنید. من حتی میخواهم بگویم که در پایان برنامه ششم عمرانی ما به دروازههای تمدن بزرگ خواهیم رسید. ما اینک به کمک انقلاب بزرگ خود از جرگه کشورهای در حال توسعه بیرون آمده و در شمار کشورهای توسعه یافته هستیم. به زودی این کشور یکی از نیرومندترین و ثروتمندترین کشورهای جهان خواهد شد. آنگاه بر ما خواهد بود که کشورهای دیگر را در راه توسعه و تعالی یاری کنیم

 

«برای نخستین بار آشکارا دیده میشود که ایران کم کم جلال و عظمتی را که دو هزار و پانصد سال پیش در اوج شکوفایی امپراطوری خود داشت به دست میآورد. این پدیده غرورانگیزی است که شایسته برگزاری جشنی بزرگ و شکوهمند است.»

 

و شاه خطاب به کورش کبیر میگوید:

«همانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیامآور آزادگی، بشردوستی و پاسدار والاترین آرمانهای انسانی است. کورش ما امرور در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمدهایم تا به تو بگوییم، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و براین نگاهبانی میراث پرافتخار تو همواره بیدار خواهیم بود.»

 

بعد از برگزاری جشنهای دوهزار و پانصد ساله:

«غرور و افتخار در چشمان هر ایرانی موج میزند ... این خاطره فراموش نشدنی است. در بزرگداشت این خاطره، 4000 مدرسه و درمانگاه در نقاط مختلف کشور بنا میشود. ... ملت ایران سپاسگزار از شاهنشاه خود، بنایی عظیم و زیبا به نام او بنا مینهد  آنرا شهیاد آریامهر نام میگذارد. این بنا یکی از شاهکارهای بزرگ معماری دنیا است.»

 

بعد از ماجراهایی درباره نفت، شاهنشاه میگوید:

«ما هرگز نمیخواهیم کشورهای صنعتی را تحت فشار بگذاریم زیرا به زودی خود نیز یک کشور صنعتی خواهیم شد

 

«آن جامعه دارای تمدن بزرگ که به شما وعده دادهایم یک مدینه فاضله غیرممکن نیست. ما خیلی زودتر از آنچه که فکر میکنیم به چنین تمدنی دست خواهیم یافت.»

 

و در آخرین صفحات کتاب میخوانیم:

«مطابق سنتهای مقدس چند هزار ساله ما، شاه در ایران پدر ملت است و نظام شاهنشاهی پایه و اساس ثبات و امنیت کشور به شمار میرود. راز بقای ما در همین واقعیت نهفته است

 

 

میتوان خصایص روانی دیکتاتور پهلوی را در این عبارات یافت. اولا دیکتاتور به خود اجازه میدهد تا هر کجا و به هر نحو و با هر محتوایی که دلش میخواهد مردم را خطاب قرار دهد و از زبان آنها و برای آنها سخن بگوید. خود را پدر ملت میخواند و راز بقای ایشان تلقی میکند. از خودش هم جلو میزند و زودتر از آنچه فکر میکرده به تمدن وعده داده شده دست مییابد. بر ارزشها تأکید میکند و خود را پاسدار والاترین ارزشهای انسانی و منادی صلح بشری قلمداد میکند، در حالی که میلیاردها دلار از سرمایه مملکت را صرف تسلیحات میکرد. بر آن است تا دست کشورهای دیگر را بگیرد و پولهای میلیارد دلاری در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میکند. برای آغاز جنبش خود روستاها را نشانه میگیرد و فئودالهایی را مسئول بدبختی ملت ایران معرفی میکند که در تمام دوران 12 ساله 1320 تا 1332 به یاری آنها قدرت را حفظ کرد و پدرش بر شانه آنها به بزرگترین زمیندار کشور بدل شد. خود را همپایه امپراطور هیروهیتو قرار میدهد و جهانیان را خیره به دهان، اندیشه و عملکرد خود میپندارد. بر قلبها حکم میراند و ...

 

امپراطور هرگز تصور نمیکرد خیزش مردمی که برای جشنهای 2500 ساله چنان شادی و از سپاه دانش، بهداشت و عدالت او چنان استقبال کرده باشند، امان او را خواهد برید. همان موقع که دیکتاتور در رؤیای زود صنعتی شدن بود، فرد هلیدی پیشبینی میکرد که امپراطوری او در دهه 1990 از هم میپاشد و دیکتاتوریهای آمریکای لاتین که رژیمهای نظامی سختتری بودند یکی یکی دستخوش اضمحلال میشدند. دیکتاتور کسی را پیش روی خود نمیبیند و چنان میشود که شد.

 

گزیدههایی از آنچه در این کتاب آمده است، به راستی ایده تحقیق تطبیقی درباره کاربست زبان در بیان دیکتاتورها را پیش رو مینهد. اگر روح محمدرضا پهلوی به اینترنت دسترسی داشته باشد و بتواند این پست را بخواند، حتما آرزو میکند کاش افرادی بودند که در زمان زمامداریاش جرأت کرده و این گونه پستها را کوبندهتر از این برایش مینوشتند.

[برگرفته از وبلاگی به نام سفر به دیگری در آدرس زیر:]
http://mohammadinlondon.blogfa.com/post-110.aspx

() نظرات
  موضوع: مناسبت‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 21 بهمن 1390 ساعت 10:14 ب.ظ
نویسنده: سعید مالکی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات