در دائره المعارف دنیای مجازی یعنی وكی پدیا كه توسط هموطنان خوب من ویرایش شده برای معرفی چوپانان در تاریخجه اش  چنین آمده:

تاریخچه 

چوپانان روستایی جدید است که تاسیس آن حدود سال 1280 هجری شمسی می باشد. قبل از آن در محل این روستا چاهی بوده است که چوپانها و گله داران و ساربانان برای آب دادن به گوسفندان و شتران خود از آن استفاده میکردند.

در حدود سال 1280 خورشیدی چند نفر از شترداران و صاحبان گله‌ها تصمیم میگیرند که قناتی در آن منطقه حفر کنند. پس از تکمیل قنات معلوم شد که آب زیادی از قنات بدست می آید و میتوان برای کشاورزی نیز از آن استفاده کرد. و بدین صورت سنگ بنای روستا گذاشته می شود. بنیان گذاران چوپانان شتردارانی اهل انارک بوده اند و به شغل باربری از جنوب کشور تا تهران مشغول بودند. به علت هرج و مرج در دوره قاجار ترجیح می دهند که به شترداری پایان داده و زندگی قلعه نشینی و کشاورزی را انتخاب کنند این افراد و شرکا به شرح زیر می باشند: 1- حاج محمدعلی فرزند رمضان (خاندان مستقیمی )مالک دو شبانه روز املاک چوپانان 2- حاج محمد علی فرزند محمد ابراهیم (خاندان عمادی) مالک دو شبانه روز چوپانان 3- محمد فرزند حاح عبدالله(خاندان بقایی و رحیمی) مالک یک شبانه روز 4- باقر فرزند حاج محمد (خاندان امینی) مالک یک شبانه روز 5- حاج مهدی فرزند حاج عبدالله ( خاندان عسگری) مالک یک شبانه روز 6- حاج محمد فرزندحاج رحیم(زاهدی) یک شبانه روز

به علت مخالفت جندقی ها و اینکه زمینهای آماده را از آن خود میدانستند و ممکن بود برای مالکیت آنها مشکلاتی پدید آید تصمیم میگیرند که دو شبانه روز از مالکیت چوپانان به مشیرالملک نائینی منشی دفتر ظل السلطان اعطا شود تا او حامی روستا در مقابل انان باشد فرزندان مشیر الملک و یا خود ایشان بعداً املاک خود را به خاندان طباطبایی در چوپانان میفروشند.

 

در هنگام احداث چوپانان اصلاً جندقی ها ، هیچ مشكلی با احداث چوپانان نداشته اند و نویسنده این سطور این اطلاعات را اشتباه در ویكی پدیا به ثبت رسانده است . البته من می خواستم كه این اشتباه را اصلاح كنم امّا بهتر دیدم كه صحیح آنرا به اطلاع نویسنده آن برسانم تا ایشان خودشان اقدام به اصلاح نوشته خویش كنند.

از مرحوم حاج هدیه دختر حاج محمدعلی رمضان یكی از موسسین چوپانان شنیدم كه در هنگام احداث قنات چوپانان ، عباس صفری ها كه ساكن عباس آباد بودند به تحریك كارگزار مالك عباس آباد كه حاج مشیرالملك نائینی بوده است مزاحمت هایی را ایجاد كرده تا مرزتعطیلی كار قنات پیش می روند به این دلیل كه این قنات عباس آباد راخشك می كند. امّا با مذاكراتی كه بین آنها و كارگزار حاج مشیر انجام می پذیرد قراردادی برقرار می شود كه حاج مشیر هم دو شبانه روز در احداث قنات و ایجاد مزرعه جدید شریك شود . و كار دومرتبه با جدیت دنبال می گردد .

امٌا من برای بررسی بیشتر، این موضوع را با حاج حسین ِ كربلاعلی جلالپور در میان گذاشتم ایشان معتقد است كه عباس صفری ها اصلاً در این ماجرا دخیل نبوده و فقط كارگزار ِ حاج مشیر و كارگرانش در این مورد دخیل بوده اند. به هر حال جندقی ها اصلاً با احداث چوپانان هیچ مشكلی نداشته اند  بلكه رابطه آنها صمیمی هم بوده كما اینكه بعضی از مالكین گرایش به شیخیه داشته اند . بعداً نیز مهاجرینی از جندق بخشی از جمعیت روستای ما را تشكیل داده اند و از همشهریان بسیار خوب ما شده اند.

به هرحال ماجرای شراكت حاج مشیر و مزاحمت عباس آبادی ها نیاز به دقًت و بررسی دارد. 

منبع:چوپانان آباد