آیا احداث کارخانه جدید در چوپانان مشکلات زیست محیطی ندارد؟
نوشته : نسل سومی
اخبار تلویزیون را که نگاه می کردم گزارشی را دیدم که فعالان محیط زیست جلو یک آسمانخراش کنار رودخانه را در شمال  تهران می خواستند بگیرند زیرا فاضلاب این هتل آسمانخراش سبب آلوده شدن آب رودخانه مجاور و درنتیجه آب شرب تهران می شد .اما کار از کار گذشته بود و هتل در حال افتتاح بود.
به یاد معدن نخلک افتادم که سالیان سال کارکنان زحمتکش معدن در آلونک های کنار معدن استراحت می کردند و از آب آلوده معدن برای طهارت و شتشو و حمام بهره می بردند و هوای آلوده معدن را به خاطر کارخانه کنار معدن استنشاق می کردند و ما شاهد بودیم که چه انسانهای سالم و تنومند و ورزیده ای چگونه مسموم ترکیبات سرب شدند و در نیمه راه زندگی زن و فرزند را رها ساخته به جهان باقی شتافتند 

اما مقدمات فوق به این جهت است که دائم نگران آینده چوپانان هستم یکی از نگرانی های من مهاجرت بی رویه در چوپانان به علت نبود کار است که متاسفانه تا کنون تسخه ای برای آن پیچیده نشده ، البته عده ای عقیده دارند که ایجاد مراکز صنعتی می تواند بازار کار را در چوپانان رونق دهد و جلو مهاجرت را بگیرد به همین مناسبت هم منطقه ای را در چوپانان به عنوان شهرک صنعتی در نظر گرفته اند و دو نفر اقدام به احداث کارخانه  های کوچک کرده اند ابتدا یک جندقی کارخانه مواد غذایی را سرمایه گذاری کرد که این کارخانه تا مرحله وام پیش رفت و تا ابد تعطیل شد سپس یک هموطن کارخانه تولید نئوپان را تاسیس و افتتاح کرد که چند روزی فعالیت نمود و این کارخانه هم تعطیل شد و ماشین آلات آن به جای دیگری منتقل یا فروخته شد 
در نهایت یک سرمایه گذار مشهدی اقدام به ایجاد کارخانه در زمینه مواد سربی کرد که به علت زیست محیطی قبل از هر اقدامی جلو این کار گرفته شد و این مسئله نیز منتفی گشت 

اما اخیرا یک هموطن دیگر اجازه احداث کارخانه ذوب یا تولید کنستانتره مس را گرفته که سنگ مس را از کوههای کشکی یا عروسان استخراج کند و در چوپانان این مواد را فرآوری کرده و شهرک صنعتی چوپانان را رونق دهد و بازار کاری در چوپانان ایجاد نماید تا این جای کار امیدوار کننده و خوب یه نظر می رسد.

ادمه مطلب را در سایت "choopananabad.mihanblog.com "بخوانید.