در 7 ماه امسال انجام شد
افزایش 6 درصدی تولید مجتمع سرب نخلک
ت.
پایگاه خبری معدن نیوز - میزان تولید مجتمع سرب نخلک نسبت به برنامه (1390 تن)، 6 درصد بیشتر شده است.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه امسال، یک هزار و 478 تن کنسانتره سرب با عیار 50 درصد سرب و 450 گرم در تن نقره تولید کرده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و 101 تن بود که 34 درصد رشد داشته است.
همچنین این مجتمع طی 7 ماه امسال، 15 هزار و 772 تن ماده معدنی مورد نیاز کارخانه فرآوری را استخراج کرده است.
بر اساس این گزارش، حفر و بازگشایی تونل ارتباطی چاه 5 به چاه 4 در افق منفی 240 و رفع مشکل تهویه این افق نیز انجام شده است.
از فعالیت‌های صورت گرفته در مجتمع سرب نخلک می‌توان به 727 مترمکعب استخراج به روش پرشونده و 2640 مترمکعب استخراج به روش انباره‌ای اشاره کرد.
بر اثر برنامه‌ریز‌ی‌های انجام شده و اجرای سرویس و نگهداری میزان توقفات خط تولید مجتمع نخلک نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 40 درصد کاهش یافته است.