بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر کمه واقع در 45 کیلومتری سمیرم را لرزاند.

به گزارش  فارس، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین، ساعت 02:50 کمه اصفهان واقع در 45 کیلومتری سمیرم را لرزاند.

ساعت 03:09 ششم آذرماه نیز زلزله 2.1 ریشتری 30 کیلومتری کمه در استان اصفهان را لرزاند.

همچنین مرکز لرزه‌نگاری زمین لرزه‌ای به بزرگی 2 ریشتر را برای نایین در ساعت 02:31 به ثبت رسانده است.