خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (18)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
معرفی یکی از بزرگان چوپانان [X]
سه شنبه 17 بهمن 1396


              خاطراتی از قدیما


محمد عمادی فرزند عباس عمادی (مندلی) متولد1312 چوپانان یکی از نسل سومی های چوپانان ،کارمند بازنشسته معدن سرب نخلک یکی از اولین اشخاصی که درچوپانان صاحب یک جیپ سواری بود ودرآن دوره(دهه 40 و50) کسی جز ایشان ماشین سواری نداشت واکنون که به مرز 84 سالگی رسیده هنوز عاشق چوپانان است وهرازگاهی از اصفهان  بیاد دوران کودکی وجوانیش راهی چوپانان میشود.وی هنوز با اینکه درمرز کهنسالی قراردارد خود پشت فرمان نشسته ومسیر اصفهان راتا چوپانان را با شهامت وعشق رانندگی میکند.
به پیری خاک بازیگاه طفلان میکنم برسر          که شاید بشنوم زانخاک بوی نوجوانی را
اکنون پس از سالها شهرنشینی ودور از ولایت  گاهی فیلش یاد هندوستان میکند وبرای اینکه بهانه ای داشته باشد زمینی راکه از مالکیت ابویش به ارث رسیده را درحال احیا کردن است  وقرار است دراین سالهای مانده از عمرش رابکارکشاورزی روی بیاورد واز انجاییکه علاقه زیادی به اناردارد میخواهد انارستانی را بوجود بیاورد وانشاله شاهد باغی زیبا وسرسبز حاصل زحمات وی باشیم.
قرارنیست که از وی دراینجا تعریف کنم .این مقدمه ای بود برای شناخت مردی که دردهه چهل درچوپانان رییس انجمن ده بودند ومسئولیتهایی را در عمران وابادانی چوپانان عهده دار بودند.
 مصاحبه اینجانب با وی وخاطراتی ازگذشته چوپانان*آقای عمادی بفرمایید در چه سالهایی درانجمن روستای چوپانان فعالیت داشتید واین انجمن توسط چه کسانی انتخاب واعضای آن چند نفربودند؟

البته دقیقا با توجه به سنی که ازمن گذشته نمیتوانم بگویم درچه سالی اما میگویم دردهه 40 بود که درانجمن فعالیت داشتم واین انجمن از سوی مالکان چوپانان وتوسط ایشان تشکیل یافت وتعداد اعضای ان پنج نفربودند که توسط مردم انتخاب میشدند.

*.هدف ازتشکیل انجمن چه بود؟

هدف اصلی انجمن صرفا بخاطر تامین ونگهداری برق بوده ودرکنار ان کارهای عمرانی دیگری رادنبال میکرد وهدف خاصی نداشت مثلا یکی از وظایف انجمن علاوه بر نگهداری وتامین نیروی انسانی برق به امور عمومی روستا مثل انتخاب قصاب محل وچنین کارهایی می پرداخت تقریبا کار دهداری کنونی راانجام میداد.از دیگر کارهایی که وظیفه انجمن بوددستورمیداد هر خانمی که زایمان میکردرامبلغ 200 تومان حق الزحمه زایمان به مامای وی پرداخت میکردند که(دراینجا یک اختلاف نظر بین آقای عمادی ونگارنده وجود داشت که احتمالا 200 ریال بوده است نه دویست تومان).
یکی دیگر از کارهای انجمن روستا درجهت تامین سوخت مورد نیاز اهالی اعم از نفت سفید وبنزین بودکه دراین زمینه رییس انجمن مکاتبه میکرد با مقامات بالاتر مثلا درتهران وبالاخره موجب شد که شرکت نفت تاسیس کنند وبا توجه به شناخت ومعرفی رمضان قدرت (فرخی ) برای تصدی مسئولیت تامین سوخت اهالی مسئولیت شرکت نفت راعهده دار شد که هنوز وهنوز این تصدی برعهده وراث ان مرحوم میباشد.

* از کارهای دیگری که درزمان مسئولیت شما درانجمن بود وانجام داده اید چیست؟
بحث حمام روستا همین حمام جدید که بعدا تبدیل به شرکت تعاونی شد بودجه آن زمانی که از استان تخصیص یافت به انجمن روستا تحویل داده شد وسپس انجمن ده مکان راانتخاب و معمار این کار را که از اهالی جندق بود آقای مسعودی را برای اینکار فراخوانده شد ودستور ساخت حمام داده شد.
. یکبار قنات روستا ی حجت ابادخشک شد و اینجانب برای تامین بودجه قنات به تهران رفتم وبودجه کافی دراختیار گذاشته شد وقنات لایروبی ودرست شد.

* درامد انجمن از چه راهی تامین می شد؟

درامد انجمن روستا از درصدی از محصولات کشاورزی مثل جو گندم بود. همانطور که بخشی از محصولات کشاورزی در زمان برداشت به انبار میانه برای تامین بودجه عمران وابادانی روستا میرفت .درزمان نیاز انجمن هم درصدی توسط مالکین به این امر اختصاص می یافت.

*آیا افراد عضو انجمن را بخاطرتون هست؟

بله  علاوه برخودم  مرحوم محمد علی رنجبر ، مرحوم قاسم جلالپور(حسن بور)، امیرقلی ابنی ، وکیکاوس فاتح بودند.

* شما گفتید که کار اصلی انجمن تامین ونگهداری موتربرق روستا بود بفرمایید چه نوع موتوری داشتید وحق انشعاب برق چقدر بود وحق مصرفی که از اهالی دریافت مینمودید کجا هزینه می شد؟

موتور از نوع دیزلی بنام درمن.Dorman بود که توسط یک حوض آب این موتور خنک میشد وحق انشعاب از هرخانه ای فقط 30 ریال بود وحق مصرفی که از خانوارها دریافت میشد صرف هزینه های موتور می شد.

*.اپراتورهای موتورخانه برق چند نفر وچه کسانی بودند؟

متصدی امور موتورخانه وبرق ابتدا مرحوم ناصر افلاکی، آقای محمود کلانتری ،ومرحوم مصطفی ساغندی ودر مدت کوتاهی هم مرحوم حسین بقایی بودند.

* قصابهای آن زمان در چوپانان چه کسانی بودند؟
مرحوم حمزه مشتاقی،مرحوم محمدعلی جلالپور معروف به رادیو ،مرحوم کربلایی حسن محترم.

ازاینکه وقتتان رادراختیار سایت خبری چوپانان قراردادید بسیار سپاسگزارم وامیدوارم خداوند طول عمر بابرکت بشما عطا فرماید.***درزمانهای گذشته که در منطقه خوروبیابانک ویا بهتر بگویم از نایین بسمت کویر هیچ کجا درهیچ روستایی برق نداشت اهالی خونگرم وفهیم چوپانان از این نعمت به برکت وجود مالکین فهیم وتحصیلکرده وباشعور ودوراندیش برخورداربودند.
*** زمانیکه در منطقه هیچ کجا مدرسه ودبستانی وجود نداشت مردم خوب چوپانان دارای مکتبخانه بودند که شاگردانش از سمت خوروبیابانک وانارک ودیگر نقاط برای تحصیل به مکتبخانه چوپانان میامدند.
*** زمانیکه مردم منطقه برای لقمه ای نان دربدر به شهرهای دورونزدیک کوچ میکردند چوپانان قنات آب ورونق کشاورزی داشت که بسیار ی را درمنطقه از بیکاری نجات داد وخیلی از رعیتها ودهقانان وکشاورزان منطقه را به چوپانان کشاند وبه انان سروسامان داد.
***
زمانیکه مردم منطقه برای حل اختلافات خود باید به شهرها میرفتند وبرای عقد ونکاح نیز به شهرها میرفتند چوپانان خانه انصاف داشت ودفتر محضر برای عقد وازدواج داشت.

زمانی چوپانان دارای دبیرستان وچندین دبستان دخترانه وپسرانه بود وهرمدرسه ای دارای حداقل 180 دانش اموز بود که دیگر نیست.
امیدواریم  باهمت مردم ومسئولین دوباره چوپانان رونق بگیرد وماهم دوباره برگردیم به پنجاه سال قبل و.

بخشی از شعربلند گذاری درچوپانان

کویری شو بیا دشت و بیابان را تماشا کن            سپیده دم طلوع مهر رخشان را تماشا کن

بیا در آسمان آن ستاره چین شب ها باش             به زیر نور آن الماس تابان را تماشا کن

اگر قصد سفر داری سپاهان تا خراسان را            نگاه اولت دشت نخیلان را تماشا کن

به چوپانان شوی در کوه انبار و به کوه دشت        بیا در کوچه های آن خیابان را تماشا کن

در ایام گذشته بیسوادی بود در هرجا               به مکتب خانه و ملا دبستان را تماشا کن

کنون که حرف درس و مشق آمد در میان ما      تو مکتب دیدگان، فرهنگ پیران را تماشا کن

در ایامی که تنها شهرها از برق روشن بود       ز تنها دیزلش برق درخشان را تماشا کن

صمیمی"نسیم"

 () نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 10:30 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه از ۱۰۷ شهراستان اصفهان در حال حاضر ۱۰۳ شهر آن گازرسانی شده و ۴ شهر دیگر از جمله خور، جندق، فرخی و انارک واقع در شرق استان در دست گازرسانی از طریق طرح CNG است، افزود: همچنین از ۱۴۴۸ روستای مشمول گازرسانی تا کنون ۱۳۳۸ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی، از اجرای عملیات گازرسانی به شهرهای خوروبیابانک، انارک و جندق و دو روستای چوپانان و چاه ملک از طریق CNG (طرح مادر و دختر) خبر داد و گفت: در طرح گازرسانی به چهار شهر کویری استان، گاز در مخزن ویژه ای فشرده سازی و از طریق کامیونت و تریلی به محل مصرف منتقل می شود و در نهایت از طریق این مخزن به شبکه لوله گذاری شهری منتقل و در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

علوی اظهار کرد: عملیات گازرسانی به چهار شهر شرقی استان، در حال آماده سازی برای بهره برداری از دهه مبارک فجر سال جاری تا سه ماهه نخست سال ۹۷ بوده و مقرر شده در قالب یک برنامه جامع،   افتتاحیه این پروژه ها صورت پذیرد.

Image result for ‫گازرسانی‬‎

() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 02:25 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
بالاخره پس از سالها انتظار بحث برسر گازرسانی به چوپانان سرانجام این انتظار بسر امد و حفاری وگودبرداری مسیرهای لوله گذاری گاز درکوچه ها وخیابانها شروع شد.ابتدا از ضلع شمالی وشمال غربی چوپانان از خیابان ولیعصر  کار حفاری شروع شد ودرهمین خیابان لوله گذاری هم شد وسپس اولین کوچه هم لوله گذاری شد وپرسنل حفاری باسرعت عمل بالا درحال  حفاری ولوله گذاری هستند وچنانچه با همین سرعت عمل ادامه دهند انشاله تا قبل از تعطیلات نوروز97 کار لوله گذاری به پایان خواهد رسید.

() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 12:23 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
کلیه افرادی که زمین های بنیاد را تحویل و از ساخت و ساز خودداری نموده و راکد انداخته اند مجددا یاد آوری می گردد که اقدامات اداری و قضایی در جریان است.لطفا هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف اراضی خود به بنیاد مسکن نایین مراجعه نمایید
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 09:27 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
با توجه به صورت جلسه کمیسیون حفاری مقرر شد پیمانکار مربوطه از تاریخ96.11.1 تا 97.4.3 عملیات کانال کشی و سایر اقدامات برای گاز رسانی را انجام نماید.ضمنا از تاریخ96.12.22 لغایت 97.1.15 این عملیات متوقف می گردد.لذا از عمومی اهالی تقاضا داریم با پیمانکار مربوطه همکاری نمایند.

با توجه به حساسیت امر گاز رسانی در روستا، کلیه افرادی که در داخل کوچه، دارای چاه میباشند حتما اقدامات لازم در جهت تعیین محل چاه بعمل آمده تا در جریان عملیات گازرسانی وقفه و مشکلی بوجود نیاید.
منبع:شورای اسلامی
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 09:17 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
آخرین شهرستان گاز رسانی شده

خوروبیابانک با گاز سی ان اجی گرم می شود

پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز طرح گاز رسانی ،امسال مشعل گاز cng در خوروبیابانک روشن می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح گاز رسانی به سه شهر و یه روستای شهرستان خوروبیابانک و شهر انارک و  روستای چوپانان در نایین  در حال اجرا است  گفت:  195 کیلومتر شبکه گذاری اجرا شده  است .

سید مصطفی علوی با بیان اینکه ، در گازرسانی به روش سی ان جی، اجرای خط انتقال و خط تغذیه مورد نیاز نمی باشد افزود: این شهرستان به جای انتقال گاز طبیعی از گاز سی ان جی استفاده می شود.

وی خوربیابانک را آخرین نقطه استان برای گاز رسانی معرفی کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح گا ز رسانی  ی پنج هزار و 132 خانوار از مزایای گاز برخوردار می شوند.

اما صنایع این شهرستان خواستار تامین گاز طبیعی نیز هستند تا بتواند به شبکه پایدار گاز کشور متصل شوند.

() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 16 دی 1396 ساعت 07:06 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
قابل توجه کلیه پیمانکاران بومی روستای چوپانان.
موضوع :بلوک فرش معابر روستا
دهیاری چوپانان در نظر دارد 2000متر  بلوک فرش معابر روستای چوپانان را از طریق مناقصه عملیاتی نماید لذا کسانی که مایلند در این مناقصه شرکت کنند میتوانند قیمتهای پیشنهادی خود را تا تاریخ96/9/23 در پاکتهای در بسته به دهیاری تحویل نمایند.
دهیاری چوپانان
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آذر 1396 ساعت 03:44 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی


باحضور مهندس قرائتی مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان و محمود جمالی فرماندار شهرستان نایین آخرین وضعیت پروژه های آبفار و آب رسانی سیار به روستاهای شهرستان نایین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه فرماندار شهرستان نایین ضمن تشکر از مجموعه مدیریت آبفار استان و شهرستان در جهت آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان نایین عنوان نمود خوشبختانه ابفار استان اصفهان با درایت و مدیریت آقای مهندس قرائتی در امر آبرسانی به روستائیان عزیز بسیار فعال و موفق عمل نموده است و برای این عزیزان در امر سقایی آب آرزوی توفیق روز افزون داریم. جمالی در ادامه خاطر نشان کرد در شهرستان نایین اقدامات خوبی در امر ایجاد شبکه آب برای روستاها انجام شده و مخازن خوبی در حال ساخت می باشد که امید وارم این پروژه ها با مساعدت مدیریت استان هر چه سریعتر به بهره برداری برسد. جمالی در پایان خواستار تسریع در ایجاد شبکه آب روستایی کوهستان و بهارستان و همچنین تعویض خطوط لوله فرسوده چوپانان گردید.
مهندس قرائتی نیز در این دیدار که مسئول حراست شرکت آبفار استان اصفهان و بخشداران مرکزی و انارک و مدیر آبفار نایین نیز حضور داشتند عنوان نمود در فصل تابستان در جهت آبرسانی به بیش از ۱۴۳ روستای شهرستان نایین هزینه ای در حدود یک میلیارد تومان صرف گردیده است . مهندس قرائتی در ادامه افزود ۲۳ روستای شهرستان نایین به شبکه آب متصل گردیده است و با اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای دهستان لای سیاه ۲۰ روستای دیگر شهرستان نایین به شبکه آب متصل خواهد شد.وی همچنین خاطر نشان کرد بیشترین پروژه های عمرانی و بیشترین خدمات آبرسانی در سطح استان در شهرستان نایین انجام شده است به گونه ای که حدود ۸۵ درصد روستاهای شهرستان نایین آبرسانی سیار شده است.
مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت در حال حاضر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت حفظ وضعیت موجود و نگهداری مخازن و امکانات موجود نیاز می باشد همچنین لازم به ذکر است در ماه ۴۱۰۰۰ متر مکعب آبرسانی سیار به روستا های استان انجام می شود که از این مقدار آبرسانی سیار ۱۶۰۰۰ متر مکعب در شهرستان نایین انجام می شود.
قرائتی از پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه انتقال آب کوهستان و بهارستان خبر داد و افزود این پروژه اعتباری در حدود ۲/۱ میلیارد تومان نیاز دارد.وی همچنین عنوان نمود سیستم تلمتری (کنترل آب) نیز در حال طراحی و در بحث اجرا قرار گرفته است که تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل آبفار استان اصفهان همچنین از آغاز مطالعات اجرای خط انتقال آب از محل مخزن بتنی آبفای شهری تا مهرادران به طول ۲۲ کیلومترو تعویض لوله های فرسوده روستای چوپانان به طول تقریبی ۲ کیلومتر خبر داد.
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 4 آذر 1396 ساعت 12:49 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
باحضور مهندس قرائتی  مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان و محمود جمالی فرماندار شهرستان نایین آخرین وضعیت پروژه های آبفار و آب رسانی سیار به روستاهای شهرستان نایین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه فرماندار شهرستان نایین ضمن تشکر از مجموعه مدیریت آبفار استان و شهرستان  در جهت آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان نایین عنوان نمود خوشبختانه ابفار استان اصفهان با درایت و مدیریت آقای مهندس قرائتی در امر آبرسانی به روستائیان عزیز بسیار فعال و موفق عمل نموده است و برای این عزیزان در امر سقایی آب آرزوی توفیق روز افزون داریم. جمالی در ادامه خاطر نشان کرد در شهرستان نایین اقدامات خوبی در امر ایجاد شبکه آب برای روستاها انجام شده و مخازن خوبی در حال ساخت می باشد که امید وارم این پروژه ها با مساعدت مدیریت استان هر چه سریعتر به بهره برداری برسد. جمالی در پایان خواستار تسریع در ایجاد شبکه آب روستایی کوهستان و بهارستان و همچنین تعویض خطوط لوله فرسوده چوپانان گردید.
مهندس قرائتی نیز در این دیدار که مسئول حراست شرکت آبفار استان اصفهان و بخشداران مرکزی و انارک و مدیر آبفار نایین نیز حضور داشتند عنوان نمود در فصل تابستان در جهت آبرسانی به بیش از 143 روستای شهرستان نایین هزینه ای در حدود یک میلیارد تومان صرف گردیده است . مهندس قرائتی در ادامه افزود 23 روستای شهرستان نایین به شبکه آب متصل گردیده است و با اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای دهستان لای سیاه 20 روستای دیگر شهرستان نایین به شبکه آب متصل خواهد شد.وی همچنین خاطر نشان کرد بیشترین پروژه های عمرانی و بیشترین خدمات آبرسانی در سطح استان در شهرستان نایین انجام شده است به گونه ای که حدود 85 درصد روستاهای شهرستان نایین آبرسانی سیار شده است.
مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت در حال حاضر 30 میلیارد تومان اعتبار جهت حفظ وضعیت موجود و نگهداری مخازن و امکانات موجود  نیاز می باشد همچنین لازم به ذکر است در ماه 41000 متر مکعب آبرسانی سیار به روستا های استان انجام می شود که از این مقدار آبرسانی سیار ۱۶۰۰۰ متر مکعب در شهرستان نایین انجام می شود.
قرائتی از پیشرفت 45 درصدی پروژه انتقال آب کوهستان و بهارستان خبر داد و افزود این پروژه اعتباری در حدود 2/1 میلیارد تومان نیاز دارد.وی همچنین عنوان نمود سیستم تلمتری (کنترل آب) نیز در حال طراحی و در بحث اجرا قرار گرفته است که تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل آبفار استان اصفهان همچنین از آغاز مطالعات اجرای خط انتقال آب از محل مخزن بتنی آبفای شهری تا مهرادران به طول 22 کیلومترو تعویض لوله های فرسوده روستای چوپانان به طول تقریبی 2 کیلومتر خبر داد.
منبع:کانال شورا
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 09:48 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

درارتباط با لوله گذاری گازدرچوپانان باستحضارمیرسد باعنایت به اظهارات دوستان درشورای محترم روستا.چوپانان. نسبت به 4شهردیگرمنطقه بلحاظ لوله گذاری خیلی راحتتر هست وبافت روستا بگونه ای است که همه خیابانها وکوچه ها راست وعمودبرهم هستند واین موجب سهولت درکارلوله گذاری میشود وشرکت مزبور بهمین خاطرچوپانان را گذاشته درآخرکار.چون زمان زیادی نمیخواهد.
دوم اینکه بعلت فرسودگی لوله های آب, شورا ودهیاری محترم درخواست تعویض لوله های اصلی رانموده اند تاقبل از گازکشی انجام شودتا درزمینه اسفالت وکندن کوچه وخیابان دوباره کاری نشود واین موردنیز باعث تعویق درگازکشی شده.اگرمورددیگری وجوددارد دوستان در شورا ودهیاری پاسخگو هستند.

() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 11:13 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
بنا به جلسه ای که با مهندس سعادت رئیس محترم آبفار روستایی شهرستان نائین و کارشناسان همراه و همچنین اعضای شورای اسلامی چوپانان در دهیاری تشکیل گردید. بعد از بحث بر روی مشکلات موجود در شبکه آب روستای چوپانان نتایج زیر حاصل
 گردید. 
                                                                                                                                   
     1.جهت مواقع اضطراری یک عدد پمپ یدک کش خریداری شده و تا هفته آینده به چوپانان منتقل شود.     
                                                                                                                              
    2.با توجه به فرسودگی لوله های معابر داخل کوچه های روستا مقرر شد با همکاری دهیاری لوله ها از نائین به چوپانان جابجا شده و عملیات تعویض جاهایی که فرسودگی شدید دارند انجام شود و جناب مهندس سعادت قول مساعد دادند جهت تعویض مابقی لوله ها در سطح استان  پیگیریهای لازم را بعمل آورند.                                                                 
     3.با توجه به اینکه حدود سه کیلومتر از شاه لوله های داخل روستا آزبست(سیمانی)میباشند قول مساعد دادند که جهت تعویض این لوله ها نیز پیگیریهای لازم را بعمل آورند.                                                      
     4.نصب شیر فشار شکن دو زمانه در محل ورودی روستا(جنب پاسگاه انتظامی)که تا هفته آینده اجرا خواهد شد.                                                                                                                                          
 5.پیگیری نصب شیر فلکه در سر کوچه ها به صورت منطق ای.                                                                                                                                                                                                                        
        6.تغییر شبکه آب  معابرچوپانان به صورت منطقه ای که شامل دو لوله اصلی میشود قسمت پائین و بالای روستا جدا میشود.

به اطلاع اهالی محترم میرساند در صورت ترکیدگی لوله آب در روستا و یا درب خانه، حتما حتما به سامانه 1523 گزارش ترکیدگی را اعلام تا در سامانه ثبت شود.تعداد ترکیدگی لوله در روستا و ثبت در سامانه کمکی در جهت تعویض لوله ها شود
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ، عمومی ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 ساعت 01:07 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
با توجه به نزدیک شدن اجرای پروژه گازکشی روستا، متقاضیانی که دارای مدرک گازکشی و جوشکاری هستند  میرساند با توجه به حمایت شورا چوپانان از افراد بومی روستا جهت اجرای گاز کشی منازل، مقتضی است جهت ثبت نام و معرفی به سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان ها به دفتر شورا مراجعه نمایند.
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 04:29 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
دعوت به همکاری وهم اندیشی [X]
پنجشنبه 9 شهریور 1396

قابل توجه علاقمندان، صاحبنظران ودلسوزان ودوستداران چوپانان

بدینوسیله به اطلاع همشهری های عزیز میرسانم:دهیاری چوپانان در نظر دارد جهت هر بهتر اداره روستا و شناسایی قابلیتها،پتانسیلها و ارائه راه حل های مناسب جهت رفاه هر چه بهتر مردم با هماهنگی بخشدار محترم انارک، اقدام به تشکیل یک سری هیئت های اندیشه ورز روستایی نماید....شایان ذکر است شیوه نامه این هیئت ها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تنظیم و ابلاغ شده است.

تعریف:                                                                                                                                                                                                            هیئت های اندیشه ورز روستا،هیئت هایی متشکل از ریش سفیدان،معتمدان،افراد تحصیل کرده،افراد اهل فن و تجربه و .....که داوطلبانه و به صورت افتخاری به منظور ارایه همکاری های فکری،مشورتی و اجرایی به دهیاری تشکیل میشود.                                                                                                                                                                                                           هیئت های اندیشه ورز روستا،صرفا جنبه مشورتی داشته و پیشنهادهای آن میتواند از سوی مدیریت روستا(دهیاری و شورای اسلامی)مد نظر قرار گیرد.                                                                                                                                                                    مزایا عضویت مردم در این هیئت ها .................                                                                                                                                                                                                                    تشکیل هیئت های اندیشه ورز روستایی از سوی دهیاری و عضویت مردم  در این تشکل،میتواند مزایای فراوانی را برای روستائیان و دهیاری به همراه داشته باشد که اهم آنها عبارتند از :  
1-تسریع و تسهیل فرایند توسعه در روستا
2-فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ مشارکت در روستایی
 3-بهره گیری از خرد جمعی در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیریت روستا
4  -بالا بردن توان دهیاری در انجام امور محوله .
 5-ایجاد واسطه برای برقراری ارتباط میان نهاد دهیاری و مردم.
  6- افزایش اعتماد و همدلی در بین افراد 
7-رشد فکری و بالا بردن توان دهیاری
 8-تقویت فرهنگ خود اشتغالی و خود باوری
9-توجه به مصلحت همگانی در تصمیم گیری
 10-کاهش اختلافات قومی-قبیله ای،مذهبی،فرهنگی و جغرافیایی در جامعه روستایی
11-تقویت حس مسوولیت پذیری و پرداختن به مسوولیت های اجتماعی
 12-شکوفایی و تبلور استعدادها و پتانسیل های موجود در جامعه روستایی


انواع هیئت های  اندیشه ورز روستایی:                                                                                                                                                                                                         
 1-هیئت اندیشه ورز فرهنگی و اجتماعی                                                                                                                                                
 2-هیئت اندیشه ورز بهداشت و سلامت                                                                                                                                                
  3-هیئت اندیشه ورز اشتغال و امور اقتصادی                                                                                                                                                        
  4هیئت اندیشه ورز بانوان و جوانان                                                                                                                                                                    
  5-هیئت اندیشه ورز عمران و خدمات

هر یک از این هیئت ها موضوع این ماده،همکاری فکری ،مشورتی و اجرایی در زمینه های مرتبط با وظایف دهیاری را داشته و دهیاری را در انجام وظایف محوله یاری خواهند نمود.
    
  به یاری خدا فردا به شرح وظایف تک تک این هیئت ها میپردازیم وامید داریم همشهریان عزیز به جد به این مقوله ورود پیدا نمایند و با عضویت در این هیئات ،کمک کنند تاروستایی زنده و پویا تر از همیشه بسازیم.  
                                                                                                                                                                                                                                                                       خادم شما:محمود مختار،دهیار چوپانان09138599396
منبع خبر:کانال شورا و دهیاری چوپانان
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 شهریور 1396 ساعت 09:10 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان :

ایجاد سیل بند در منطقه چوپانان و مالچ پاشی در کانون های گرد و غبار شهرستان نایین با نظر کارشناسی صورت خواهد پذیرفت

با حضور مهندس شاملی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ، محمود جمالی سرپرست فرمانداری شهرستان نایین ، حسین ثالثی معاونت فرماندار و رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان نایین  در خصوص مشکلات و پروژه های منابع طبیعی در سطح شهرستان نایین بحث و تبادل نظر گردید.

در این دیدار سرپرست فرمانداری شهرستان نایین با توجه به اینکه قسمتی از جاده نایین – انارک یکی از کانون های گردو غبار در استان اصفهان می باشد خواستار پیگیری در خصوص پیشگیری از وقوع طوفان شن در این منطقه گردید. محمود جمالی همچنین ایجاد سد خاکی در روستای چوپانان را برای جلوگیری از سیلاب های فصیلی و تخریب قنوات این منطقه خواستار شد.

مهندس شاملی مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان نیز در بخشی از این جلسه در خصوص ایجاد بند خاکی و سیل بند در منطقه چوپانان و اقدامات پیشگیرانه از وقوع طوفان شن در جاده نایین – انارک قول مساعد داد.

همچنین لازم به ذکر است به گفته مهندس شاملی مقرر گردید مطالعاتی در خصوص مالچ پاشی در مناطق مستعد طوفان شن و کانون های گرد و غبار شهرستان نایین انجام و در صورت نظر مساعد کارشناسان این کار در مناطق مورد نظر شهرستان نایین انجام گیرد.

مهندس شامل در پایان جلسه عنوان نمود همچنین در ۶ ماهه دوم سال جاری دو هزار نفر با برگزاری آزمون در سازمان منابع طبیعی استخدام خواهند شد.

منبع:سایت فرمانداری نایین
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 3 شهریور 1396 ساعت 02:08 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
آغاز بکار شورای پنجم [X]
چهارشنبه 1 شهریور 1396

شورای پنجم هم ازامروز اول شهریور کارخودراآغاز نمود وهیئت رئیسه تشکیل شد ورئیس ونایب رئیس ومعاونین واعضاء مشخص شدند

انتخاب هیات رئیسه شورای چوپانان:

1.آقای مسیب کلانتری رئیس شورا
2.آقای محمد رضا حلوانی نایب رئیس
3.آقای علی اصغر مرتضوی منشی
4.سید جواد هاشمی عضو
5.حسین خاکسار عضو

جادارد از شورای چهارم چوپانان که الحق بسیار فعال وکوشا بودند کمال تشکر راداشته باشیم وبرای شورای پنجم آرزوی موفقیت وسرافرازی راداریم وانشاله که همچون دوره قبل این شورانیز بتواند این قطار آبادانی وسازندگی را درحرکت داشته باشد وبه سرانجام برساند ودرکارشان اولویت بندی را مدنظرداشته باشند واین حرکتی که از سال 91 شروع شده را به سرمنزل مقصودبرسانند وچوپانان که یکی از استعدادهای گردشگری استان اصفهان است را در سطح کشور وجهان مطرح نمایند.
برای تک تک عزیزان ارزوی سلامتی وپیروزی دارم.
سایت خبری چوپانان
() نظرات
  موضوع: خبرهای عمران و آبادی ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 09:29 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
 تعداد کل صفحه‌ها: (9) 1 2 3 4 5 6 7 ...
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic