خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
پرورش ماهی درچوپانان [X]
دوشنبه 5 مهر 1395

مزرعه هدهد

پرورش ماهی قزل الا

باعنایت به موضوع پرورش ماهی آنهم برای اولین بار وآنهم درچوپانان من رابرآن داشت تا به این مزرعه بروم وازنزدیک شاهد این کارافرینی باشم.موضوعی که  وسوسه ام کرد تا بدانم چرا درچوپانان برای کسی که بومی این محل نیست.

البته درزمستان 94 پیرو مذاکره تلفنی آقای جعفری مبنی بر راه اندازی پرورش ماهی در چوپانان ودعوت به این مزرعه برای تهیه گزارش، همین امر باعث شد تا ایام نوروز 95 گزارشی از این مکان داشته باشم.

مزرعه هدهد که به گفته  آقای جعفری مزرعه جعفری نام دارد در فاصله تقریبی 8کیلومتری محور چوپانان –به نایین قرار دارد.واین مزرعه دارای یک استخر مخصوص پرورش ماهی است که مناسب پرورش ماهی ساخته شده دردرون این استخر چند پمپ مخصوص هواساز وجوددارد ودرکنار ان اتاقکی بهمین منظور ساخته شده ودر پایین دست این مزرعه ساختمان  مسکونی ایشان وجوددارد ودرختان کمی مانند زیتون نیز کاشته شده که قرار است دراینده به کاشت وپرورش زیتون نیز ادامه بدهند.

این مزرعه از برادران جعفری از اهالی اردیب میباشد  در ایام تعطیلات نوروز 95 بسراغ برادر کوچکتر که درمزرعه درحال فروش ماهی بود رفتم ومصاحبه ای را انجام دادم که درزیر میخوانید.

س: مزرعه هدهد درچه سالی وباچه هدفی تاسیس گردید؟

ج: مزرعه درسال 1385 وباهدف کشاورزی تاسیس شد که قراربود پسته کاری وزیتون کاری بکنیم واما بعلت اینکه آب کم بود موفق به کاشت درخت نشدیم ومجبور شدیم استخر ذخیره اب بزنیم که همینکارراانجام دادیم وهم اکنون نیز پروانه مزرعه با هدف کشاورزی صادرشده است.

 

س: چه انگیزه ای موجب شد که مزرعه رادرچوپانان تاسیس کنید درصورتیکه  اردیب روستای خودتان هم میتوانستید این کاررا انجام دهید؟

ج: ابتدا قرار براین شد که درهمان اردیب این کار رابکنیم وکارشناس آوردیم وایشان  با راه اندازی مزرعه دراردیب مخالفت کردند ودلیل آنرا هم اظهارداشتند که چاه عمیق اگرزده شود اب قنات اردیب را خشک میکند وکارشناس چوپانان را به ما پیشنهاد داد.

س: بسیار خوب ،با چه تعداد ماهی کارراشروع کردید واین ریسک راپذیرفتید وچه نوع ماهی پرورش میدهید؟.

ج:  ماابتدا با ده هزار نوزاد ماهی کارراآغاز کردیم وباتوجه باینکه ماهی قزل الا یک نوع ماهی سردابی است با این نوع شروع کردیم وماهی قزل الا بلحاظ اینکه  مناسب این اقلیم برای پاییز وزمستان است وبرای فصل بهار وتابستان که منطقه گرم وخشک است ماهی کپور وتیلا پیلا وماهی سفید وهامون مناسب برای پرورش در 6ماهه اول سال که هوا گرم است  میباشد.

س:  تولد مثل وتکثیر ماهی رادراینجا به چه روشی انجام میدهید؟.

ج:  تکثیر ماهی بوسیله بچه ماهی وانهم از استانهای فارس وگاها اصفهان خریداری میکنیم وبچه ماهی هامعمولا 25 الی سی گرمی هستند.

س:  آیا  پرورش ماهی دراین منطقه بلحاظ اقتصادی مقرون بصرفه است یاخیر؟

ج:  درصورتی که خودمان مستقیما از تولید به بازار فروش و مصارف مردم برسانیم خوب مسلما استفاده دارد که اینکار نیاز به ماشینهای یخچالدار وسردخانه ای دارد اما اگر بخواهیم آنرا به مغازه دار بفروشیم ویا ازطریق واسطه ودلالان بفروش برسانیم مقرون به صرفه نیست واقتصادی نمیباشد.

س:  چقدر زمان لازم است تا ماهی پرورش یافته وبه بازار عرضه شود؟

ج: ماهیهای 25گرمی طی 6ماه زمان نیازدارد تابه مصارف خانوارها برسد وهمینطور حدود 4ماه زمان نیاز دارد تا به مصرف رستورانها برسد.

س:  آیا درچوپانان  تاکنون مشتری داشتید ومردم چوپانان ازاین قضیه استقبالی داشته اند؟

ج:  بله اتفاقا استقبال خوبی شده بخصوص درایام تعطیلات نوروز استقبال وفروش خوبی داشتیم باتوجه باینکه هنوز بدرستی  وکاملا مردم پی به اینجا نبرده اند اما فروش خوبی داشتیم وحتی مسافرین نوروزی نیز خیلی استقبال کردند وبسیارهم تعریف از این نوع ماهی کردند ودرهمین تعطیلات نوروز از تعدادده هزار ماهی حدود7هزار ان بفروش رسید..

س:  آیا ماهی هم مثل مرغ تلفات ومرگ ومیر دارند یاخیر؟

ج:  بله ماهی هم تلفات دارد وابتدا ما بعلت عدم تجربه کافی تلفات داشتیم ودلیل آن هم بخاطر کمبود اکسیژن دراب بود وحدود 100 تا تلف شدند که با نصب پمپهای قوی توانستیم تاحدودی جلوی تلفات رابگیریم.

س:  تغذیه ماهی قزل الا  چیست وچگونه است؟

ج:  خوراک ماهی قزل الا که درحال حاضر استفاده میکنیم شامل خاکسترفسفر فیبر چربی وپروتئین میباشد که درصد این خوراکها بستگی به دمای محیط ووزن ماهی وسایرخوراکها  ودفعات تغذیه روزانه دارد.

س: درکنارپرورش ماهی ایا شغل ویا کاردیگری هم دارید؟

ج:  بله کارکشاورزی انجام میدهیم ودراینده نزدیک قرار است طبق پروانه پسته وزیتونکاری انجام دهیم زیرا آب استخرپرورش ماهی بسیار مناسب وبهترین کود برای  کشاورزی میباشد.

س:  درزمینه حمل ونقل وجابجایی آیا مشکلی ندارید؟

ج:  فروش ماهی تاکنون توسط دلال صورت گرفته است وخود دلالان نیز ماشینهای سردخانه دار دارند وتا کنون هم فروش ما به شهرستانهای خوروبیابانک ونایین وحومه بوده است.

***-آقای جعفری توانست درعرض 4ماه ماهی های 25 گرمی رابه ماهی 700گرمی برساند وبلحاظ اینکه درکارشان موفق بودند ودرمنطقه این اولین کسی بود که پرورش ماهی را رواج داد توانست بعنوان پرورش دهنده ماهی رتبه اول رادرمنطقه از ان خودکند وپرورش دهنده نمونه درمنطقه بشود.برای برادران جعفری ودیگر افرادی که درمنطقه کارآفرینی رارواج  وتوانستند کاری متفاوت بکنند ارزوی موفقیت وپیروزی راداریم

باسپاس از برادران جعفری که حوصله بخرج دادند ودراین مصاحبه باما همکاری داشتند.امیداست که همشهریان عزیز نیز دراین راستا وهمینطور کارافرینی درمنطقه بومی سازی کنند وبتوانند نقش موثری در تولیدات دراین کویر داشته باشند وروزی برسد که مادیگر برای مصارف روزانه نیاز به شهرستانهای اطراف نداشته باشیم وچه بسا شهرستانها برای نیاز خود به چوپانان سفربکنند.

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 08:12 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
هنرنگارگری [X]
چهارشنبه 31 شهریور 1395

هنر نگارگری یا(گچ نگاری) یکی از کارهای بسیار زیبا وظریفی است که  علاقمندان به این کار باید در این رشته وتحصیلات خود را در هنرستان هنرهای زیبا بگذرانن.
یکی از این هنرمندان که از بچه های خوب وفهیم چوپانان هم هست جناب اقای بابک حلوانی است که  تحصیلات عالی در این رشته زیبا دارند وپسر ایشان نیز رهرو راه پدر ودر هنرستان هنرهای زیبای اصفهان دررشته صنایع دستی مشغول به تحصیل هستند.خانواده اقای حلوانی همگی هنرمند وهریکی دررشته ای از هنرهای زیبا درکارخود مکمل یکدیگرند.
بابک بیشتر کارخودرا درهمین رشته نگارگری ودر هتل عباسی اصفهان می گذراند وبیشتر کارهای نگارگری در اینجا توسط ایشان صورت گرفته واز کارهای استاد فرشچیان نیز الهام میگیرند وقبلا از نمونه کارهای ایشان رادرسایت چوپانان دیده اید .
تعدادی ازنمونه کارهای ایشان رادرزیر می بینید:
فرزند آقای بابک حلوانی.صابرحلوانی یکی دیگر ازهنرمندان صنایع دستی هنرجوی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان


کاری زیبا از فرزند اقای حلوانی صابر
کاری از صابر حلوانیکاری دیگر از صابرحلوانی


() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 10:16 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
آشنایی با یک خانواده هنری  وهنرهای زیبا

طراحی سنتی،آیینه کاری،محدبکاری،مینیاتور،تذهیب

این نمونه طراحی بمنظور زیبایی برروی سقف ودیوار اتاقها وسالنها انجام میگیرد.

آقای بابک حلوانی: نوه دختری حسین جلالپور(محسن)دارای مدرک هنری درجه 2 طراحی سنتی از وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ومعادل فوق لیسانس تحصیلی میباشند.حدودا 15سال است که دراین حرفه اشتغال دارند واز این راه نیز امرارمعاش مینمایند .

اودرگفتگوی شبکه ای گفت من به هنرهای سنتی علاقه زیادی دارم بهمین جهت بسیار خوشحالم که توانسته ام این هنر را زنده نگه دارم وبااین کارم در مکانها و برای منازل وخانه ها ودیگراماکن  زیبایی  خلق میکنم.

نمونه کارهای آقای حلوانی

ابزارکار این هنرمند نقاش قلم موهای ظریف ومخصوص ورنگهای گیاهی طبیعی ورنگهای اکریلیک وپوستری میباشد.آقای حلوانی طرحهای خود رابا الهام گرفتن از طبیعت اطراف خود که درذهنش شکوفا میشودبه قلم میاورد وزیبایی رااز ذهنش بااستفاده از قلم مو به در ودیوارانتقال میدهد.طرحها ورنگها هم به خودش وهم به بیننده  ارامش خاصی میدهد.

از آثار کاراین هنرمند چوپانانی بیشتر در مهمانسرای عباسی اصفهان وهمچنین رستوران شهرزاد وسفره خانه سنتی باربد  شهرتهران میتوان مشاهده نمود

از دیگرکارهای این هنرمند که مکمل کارهای سنتی ایشان است میتوان به هنر آیینه کاری ومحدبکاری اشاره کرد که به کارهای نقاشی اش جلای دیگری میدهد وموجب رقص نور درمحیط میشود.

 آقای توحید حلوانی : برادر بابک  آیینه کاری ومحدبکاری را انجام میدهند واین دوبرادر مکمل کارهای یکدیگرند. کاراینه ومحدبکاری وطراحی سنتی از زمان قاجار وصفویه دراصفهان مرسوم بوده است.

اآقای بابک حلوانی دراین خصوص اظهارداشتند که درکناراین کارها هنر مینیاتور راهم انجام میدهم زیرا مینیاتور بخشی از کارهای طراحی ونقاشی سنتی ایران است.

خانم حلوانی: خواهر بابک وتوحید نیز هنرمند هستند وایشان نیز درادامه کار دوبرادر کار تذهیب ومینیاتور را انجام میدهند.

باتوجه به زیبایی کار این خانواده هنرمند سفارشات از ایران وکشورهای زیادی داشته اندو همینطور انجام داده اند.تنها هدف این هنرمندتوانا زنده نگه داشتن این هنر ایرانی واسلامی بوده ومیباشد.

درتصویر بالا بابک درکناراستاد آوازایران سالار عقیلی

از دیگر نمونه کارهای سنتی بابک رامیتوان برروی قالیچه ها وفرشهای دستباف وماشینی وهمینطور کاشی کاری اماکن مذهبی ومساجد مشاهده کرد.

آقای بابک حلوانی اظهار داشتند من به وطنم وشهرم وبه مردم خوب چوپانان وخوروبیابانک افتخار میکنم وامیداست بتوانم خدمت کوچکی به دوستداران این هنر بکنم.

بابک حلوانی

آقای حلوانی هم اکنون در مهمانسرای عباسی اصفهان مشغول بکارهستند.برای این خانواده هنری وهنردوست آرزوی سلامتی وخوشبختی میکنیم ومردم چوپانان به چنین هنرمندانی افتخار میکنند.


توحیدحلوانی هنرمند دیگری از خانواده حلولنی

 چندنمونه از کارهای دستی آقای بابک حلوانی رادرزیر مشاهده میکنید

نقش قلمنقش قلم


() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 10:41 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

قابل توجه همشهریان خوب چوپانان

شیرینی سرای خورشید


عرضه انواع شیرینی تر وخشک ولوازم  برای تزیینات جشنها


بزودی شیرینی سرای خورشید وفروشگاه بزرگ مواد غذایی وبسته بندی  وصنایع دستی بانوان آویشن درچوپانان افتتاح خواهدشد.

این فروشگاه تا پیش از عیدنوروز در خیابان اصلی چوپانان جنب سوپرمارکت محمد علیبمانی افتتاح خواهدشد.

انواع شیرینیجات تر وخشک ریز ودرشت برای همشهریان گرامی عرضه میشود.

دیگرلازم نیست از شهرها شیرینی بخرید، قنادی آویشن چوپانان خرید را برایتان آسان کرده است

درکنار شیرینیجات انواع سمنو آرد سمنو ودیگر صنایع دستی  عرضه میگردد
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ساعت 08:33 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

 شرکت تعاونی آویشن بانوان چوپانان تنها تعاونی است

 که درمنطقه شهرستان نایین نمونه  شناخته شد

همانطورکه مستحضرید شرکت تعاونی بانوان اویشن چوپانان یک سال پیش به همت  یکی از بانوان فعال فرهنگی چوپانان تاسیس شد وطی این یکسال توانست اعضای خودراتکمیل کند وهمچنین صنایع دستی چوپانان رادوباره احیاء نماید.ازجمله صنایع میتوان به بسته بندی موادغذایی وسبزیجات وهمچنین به کارگاههای قالیبافی وگلیم ودیگر صنایع اشاره کرد وتوانست کمتراز یک سال جایگاه خودرادرمنطقه شهرستان های اطراف مستحکم نماید بطوریکه اولین شرکت تعاونی بانوان درسطح شهرستان نایین شناخته شد.

بهمین منظور وبرای کسب تجارب وچگونگی تشکیل وروند کاردرشرکت تعاونی تعدادی از بانوان انارک برای بازدید از این تعاونی به چوپانان امدند واز چگونگی کاروعضوگیری ونحوه کار وفرایند تولیدبه بازار اموخته هایی را کسب کردند .

همچنین دراین بازدید بانوان چوپانانی نیزازاین تعاونی بازدید کردند وهمه از اینکه بخواهند دراین تعاونی کاربکنند ابراز تمایل کردند.

بزودی تولیدات مواد غذایی وبسته بندی وهمینطور صنایع دستی گیاهی وکشاورزی در فروشگاه جدید  عرضه وبفروش می رسد.

شرکت تعاونی بانوان اویشن چوپانان تنها تعاونی بانوان درسطح منطقه از سوی اداره تعاون نمونه شناخته شد وبهمین منظور جادارد که از سرکارخانم مهرانگیز زاهد که توانستند در چوپانان کارافرینی کنند وتوانستند با فعالیت خویش تعاونی برتر بانوان شناخته شوند کمال تشکر وتقدیر راداشته باشیم
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ساعت 08:28 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
خدمات فنی احسان [X]
پنجشنبه 29 بهمن 1394

قابل توجه همشهریان گرامی مقیم یزد وساکنین چوپانان

جوشکاری سیار

تعمیر لوازم گازسوز.شامل ابگرمکن وبخاری

نصب شیر آلات و لوله کشی آب

تعمیرات برق ساختمان

نصب وتعمیرات کولر

هم در شهر یزد وهم در چوپانان اماده خدمات رسانی میباشد.

تلفن تماس :   09134559158  احسان جلالپور

فقط با یک تماس تلفنی
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 بهمن 1394 ساعت 06:40 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
وانت تلفنی جلالپور [X]
سه شنبه 27 بهمن 1394

وانت تلفنی جلالپور

حمل کالا به تمام نقاط کشور درهرساعت از شبانروز

وانت تلفنی (پیکان وانت) آقای حسن جلالپور (امراله) آماده خدمترسانی به کلیه همشهریان عزیز مقیم یزد میباشد.
حمل کالا به تمام نقاط  ودرتمام اوقات شبانروز

تلفن همراه:  09134527367     ،    09139527277    ،     362855487-035
    


() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 06:49 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
فروش ونصب انواع دوربینهای مداربسته وانالوگ ساخت کره باضمانت دوساله
انواع دربهای اتوماتیک شامل: کرکره، جک پارکینگ ، ریلی وشیشه ای
نصب دزدگیراماکن با برند پارادوکس
یزد:میدان نماز

تلفن تماس:09198379812 یزدانی
09129334404    زارع
ارائه خدمت  به همشهریان عزیزچوپانانی  مقیم یزد
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1394 ساعت 06:00 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

قابل توجه جوانان جویای کاردرچوپانان

کارخانه سیمان خاکستری نایین اقدام به استخدام نیروی جدید از طریق آزمون می نماید.
به گزارش سایت خبری شرق اصفهان، شرکت سیمان نایین در نظر دارد کاردان یا کارشناس شیمی، با مدرک تحصیلی مرتبط، در مقطع کاردانی یا کارشناسی را از طریق آزمون جذب نماید.

متقاضیان (فقط مرد) فرصت دارند تا 7دیماه، روزمه و مدارک تحصیلی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

cement.naeen@gmail.com

شرایط عمومی استخدام:

۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان

۳-  عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

۴- نداشتن سابقه محكومیت جزایی مؤثر

۵- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می شوند.

۶- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۷- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۸- دارا بودن شرایط احراز شغل

۹- احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش

۱۰- عدم منع قانونی جهت استخدام

۱۱- كسب حد نصاب نمره آزمون عمومی
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 09:45 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

قابل توجه همشهریان عزیز شهر انارک

ثبت نام ویژه ساخت وسازمشارکتی شهر انارک

گروه ساختمانی بهسا با فراهم نمودن کارگاهی مجهز به تولید قطعات بتنی پیش ساخته اعم از جداول بتنی _کف پوش های سیمانی _تیرچه بتنی _بلوک های سبک سقفی وسنگین دیواری توسط مجهز ترین دستگاه ها وبرترین مصالح در شهر انارک و دفتر فنی مهندسی ساختمان که کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان را در بر دارد ، به منظور ساخت و سازهای مشارکتی بلوک های مسکونی شهر انارک ثبت نام مینماید.

تلفن تماس جهت ثبت نام و مشاوره رایگان: 09135537205  مهندس امید باقری انارکی

 شرکت بهنامان ابنیه سپاهان (سهامی خاص) انارک خیابان طالقانی _جنب بانک ملی 

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 مهر 1394 ساعت 01:21 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
استخدام پیمانی کارشناس شیمی [X]
دوشنبه 20 مهر 1394

آگهی استخدام شرکت توسعه و بهداشت مهر

باطلاع  میرساند واحد گندله سازی اردکان ،فولاد ارفع جهت تکمیل کادر کنترل کیفی خود نیاز به یک نفر کارشناس شیمی دارد که در هفته 3روز ودرروزهای زوج بتواند همکاری لازم راداشته باشد.
درضمن از حقوق مناسب  وبیمه نیز بهره مند خواهد شد.
کارشناس انجام آزمایشات کنترل کیفیت اب(پیمانکار شرکت شیمی جهانی)
لذا ازبین همشهریان عزیز چوپانانی چنانچه کسی مایل به کار بود لطفا تماس بگیرید.
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 12:09 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
آشنایی با یک خانواده هنری  وهنرهای زیبا

طراحی سنتی،آیینه کاری،محدبکاری،مینیاتور،تذهیب

این نمونه طراحی بمنظور زیبایی برروی سقف ودیوار اتاقها وسالنها انجام میگیرد.

آقای بابک حلوانی: نوه دختری حسین جلالپور(محسن)دارای مدرک هنری درجه 2 طراحی سنتی از وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ومعادل فوق لیسانس تحصیلی میباشند.حدودا 15سال است که دراین حرفه اشتغال دارند واز این راه نیز امرارمعاش مینمایند .

اودرگفتگوی شبکه ای گفت من به هنرهای سنتی علاقه زیادی دارم بهمین جهت بسیار خوشحالم که توانسته ام این هنر را زنده نگه دارم وبااین کارم در مکانها و برای منازل وخانه ها ودیگراماکن  زیبایی  خلق میکنم.

نمونه کارهای آقای حلوانی

ابزارکار این هنرمند نقاش قلم موهای ظریف ومخصوص ورنگهای گیاهی طبیعی ورنگهای اکریلیک وپوستری میباشد.آقای حلوانی طرحهای خود رابا الهام گرفتن از طبیعت اطراف خود که درذهنش شکوفا میشودبه قلم میاورد وزیبایی رااز ذهنش بااستفاده از قلم مو به در ودیوارانتقال میدهد.طرحها ورنگها هم به خودش وهم به بیننده  ارامش خاصی میدهد.

از آثار کاراین هنرمند چوپانانی بیشتر در مهمانسرای عباسی اصفهان وهمچنین رستوران شهرزاد وسفره خانه سنتی باربد  شهرتهران میتوان مشاهده نمود

از دیگرکارهای این هنرمند که مکمل کارهای سنتی ایشان است میتوان به هنر آیینه کاری ومحدبکاری اشاره کرد که به کارهای نقاشی اش جلای دیگری میدهد وموجب رقص نور درمحیط میشود.

 آقای توحید حلوانی : برادر بابک  آیینه کاری ومحدبکاری را انجام میدهند واین دوبرادر مکمل کارهای یکدیگرند. کاراینه ومحدبکاری وطراحی سنتی از زمان قاجار وصفویه دراصفهان مرسوم بوده است.

اآقای بابک حلوانی دراین خصوص اظهارداشتند که درکناراین کارها هنر مینیاتور راهم انجام میدهم زیرا مینیاتور بخشی از کارهای طراحی ونقاشی سنتی ایران است.

خانم حلوانی: خواهر بابک وتوحید نیز هنرمند هستند وایشان نیز درادامه کار دوبرادر کار تذهیب ومینیاتور را انجام میدهند.

باتوجه به زیبایی کار این خانواده هنرمند سفارشات از ایران وکشورهای زیادی داشته اندو همینطور انجام داده اند.تنها هدف این هنرمندتوانا زنده نگه داشتن این هنر ایرانی واسلامی بوده ومیباشد.

درتصویر بالا بابک درکناراستاد آوازایران سالار عقیلی

از دیگر نمونه کارهای سنتی بابک رامیتوان برروی قالیچه ها وفرشهای دستباف وماشینی وهمینطور کاشی کاری اماکن مذهبی ومساجد مشاهده کرد.

آقای بابک حلوانی اظهار داشتند من به وطنم وشهرم وبه مردم خوب چوپانان وخوروبیابانک افتخار میکنم وامیداست بتوانم خدمت کوچکی به دوستداران این هنر بکنم.

بابک حلوانی

آقای حلوانی هم اکنون در مهمانسرای عباسی اصفهان مشغول بکارهستند.برای این خانواده هنری وهنردوست آرزوی سلامتی وخوشبختی میکنیم ومردم چوپانان به چنین هنرمندانی افتخار میکنند.


توحیدحلوانی

 

تلفن همراه جهت سفارشات:  09131174025

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 04:27 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

هفته تعاون مبارک باد

بمناسبت هفته تعاون صنعت گلیم بافی در تعاونی آویشن بانوان چوپانان افتتاح شد.

درحال حاضر  گلیم بافی در سالن نمازخانه کتابخانه شهید قوامزاده چوپانان تعلیم داده میشود  علاقمندان به این رشته میتوانند از این غرفه دیدن فرمایند.

بمناسبت هفته تعاون لازم است به کلیه بانوان گرامی که در تعاونی بانوان چوپانان مشغول بکارهستند تبریک عرض نمایم.


یکی از افتخارات  این تعاونی این است که در شهرستان نایین فقط دو تعاونی بانوان درحال کار میباشد که یکی در مزرعه امام نایین ودیگری در دهستان چوپانان فعالیت دارد وبانوان گرامی نیز دراین تعاونی  بصورت گروهی مشغول بکارند ودر این تعاونی بیش از بیست قلم کالا  ومواد غذایی وگیاهی ودارویی را که محصولات خود منطقه چوپانان است رابسته بندی و به بازار فروش عرضه میدارند.


بجز بسته بندی موادغذایی این تعاونی افتخاردارد که باحضور بانوان محترمه  قالی دستباف ابریشمی را به بازارهای فروش عرضه داشته اند وهم اکنون نیز مشغول هستند.
گلیم بافی یکی دیگر از صنایع دستی این دیاراست که سالهاست بدست فراموشی سپرده شده اما به همت بانوان این تعاونی دوباره   این صنعت زیبا جان گرفته وبا  تلاش وآموزش خانم  عشقی به  هنرآموزان درحال بافندگی سبک قشقایی و ...هستند ودرحال حاضر با تعداد8 دار شروع به گلیم بافی کرده اند ودرصورت استقبال گسترش خواهد یافت.


خیاطی هم بزودی دراین تعاونی از سرگرفته خواهدشد وچنانچه از این تعاونی حمایت شود وبا دلگرمی بیشتری نگاه بکنند زودتر میشود  رشته های دیگر صنایع را گسترش داد اما متاسفانه هنوز بطور جدی درچوپانان به این مهم نگاه نشده است.
امید است چوپانان پیشتاز این حرکت باشد در منطقه نایین وخوروبیابانک همانطور که تا کنون بوده بشرطی که همه با وجود وبا خوش بینی وبا مساعدت به این قضیه نگاه کنیم. ما باید از کسانی که به هر عنوان در روستا کارافرینی میکنند حمایت کنیم .تا  کمتر شاهد حتی مهاجرت هم باشیم.بامید آنروز


() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ساعت 02:16 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
اطلاعیه

ضمن ابراز سپاس وتشکرفراوان از همکاری وحمایتهای همه جانبه مسئولین محترم استانی وشهرستانی ومحلی وهمینطور باقدردانی وتشکر ازهمراهی ومساعدت همشهریان گرانقدر به استحضار میرسانم باعنایت باینکه همزمان باعیدسعیدفطر(شرکت تعاونی بانوان آویشن) راه اندازی گردیده وهم اکنون محصولات تهیه شده توسط اعضاء  محترم شرکت واقع در محل مدرسه ایثار چوپانان آماده ارائه به متقاضیان وخریداران میباشد ،لذا بدینوسیله از همشهریان بزرگوارتقاضا داریم ضمن بازدیدوهمکاری بااعضائ تلاشگرشرکت،نسبت به استمرار حمایت وتقویت شرکت فوق الذکر اقدام نمایند.
درضمن به تعدادی قالیباف وخیاط ماهر که علاقمند به همکاری هستند نیازمندیم

ساعت خرید: صبحها از ساعت 9الی 13 وعصرها از ساعت 18 الی 20

 شماره تماس:  09197556350  
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 مرداد 1394 ساعت 03:05 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

به گزارش رسیده از محل شرکت تعاونی اویشن چوپانان : شرکت تعاونی بانوان کارافرین آویشن چوپانان امروز  باحضور قریب به 30 نفر از اعضای خود افتتاح ورسما کار خود راآغاز نمود.
این تعاونی زیر نظر اداره تعاون روستایی شهرستان کارخود راانجام میدهد.
درحال حاضر باایجادمشاغل خانگی وموادغذایی کارمیکند.
پودر سیر تازه، بلغور گندم ،بلغورجو،انواع ترشیجات خانگی،سبزیجات خشک،صنایع دستی ازقبیل زنبیل ،سبد ودیگر صنایع دستی حصیری و....از کارهایی است که میتوان نام برد.
درآینده ای نزدیک  خیاطی ،دوخت انواع پارچه بابرشها والگوهای اماده ،سردوزی،ودوخت کامل پارچه در برنامه های این تعاونی میباشد.
کارگاه قالیبافی وگلیم بافی نیز بزودی درهمین محل شروع بکار مجدد خواهدکرد.
از کلیه بانوان گرامی وهمچنین اقایانی که مایلند دراین تعاونی سرمایه گذاری نمایند میتوانند بادردست داشتن مدارک موردنیاز به این شهبه مراجعه وثبت نام وسهام لازم را تهیه نمایند.


هم اکنون قریب به سی نفر از ساکنین وهمشهریان سهامدار این شرکت هستند و هرسهم فعلا مبلغ 50هزار تومان بفروش می رسد.
هرچه تعداد سهامدار بیشتر باشد تعاونی میتواند گسترده تر شود وبه مشاغل بیشتری بپردازد.
به کلیه  همشهریان بازاریاب در سراسر کشور پیشنهاد میشود اقلام مذکور که در این تعاونی تولید میشود را میتوانند برای فروش در شرکتهای خود وتابعه از شرکت تعاونی بانوان کارآفرین اویشن چوپانان با قیمت مناسب خریداری نمایند..
شرکت تعاونی آویشن بامساحتی بالا در مجتمع آموزشی واقع در میدان جهاد وجنب ساختمان دهیاری قرار دارد.برای بانوانی که کودک خردسال بهمراه داشته باشند هم فضایی برای بازی کودکان مثل میز پینگ پنگ در نظر گرفته شده است.
تلفن همراه جهت اطلاعات بیشتر وخریداری:

تلفن تماس:09197556350
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1394 ساعت 06:17 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
 تعداد کل صفحه‌ها: (4) 1 2 3 4
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات