خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter

داماد: آقای مرتضی مستقیمی فرزند یدالله
عروس: دوشیزه براتی فرزند نوروز
زمان: پنج‌شنبه ۱۳۹۱٫۶٫۲۳
مکان: چوپانان
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 24 شهریور 1391 ساعت 12:01 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی

داماد: آقای محمدرضا فرمانی
عروس: دوشیزه سعادت فرزند حاج حسین
زمان: پنج‌شنبه ۱۳۹۱٫۶٫۲۳
مکان: اصفهان
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]

() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 24 شهریور 1391 ساعت 12:00 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
عروسی آقای مطلبی با دوشیزه یزدانی [X]
پنجشنبه 23 شهریور 1391


داماد: آقای ابوالفضل مطلبی فرزند جهانگیر
عروس: دوشیزه یزدانی
زمان: یکشنبه ۱۳۹۱٫۶٫۱۹
مکان: اصفهان
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1391 ساعت 11:59 ب.ظ
نویسنده: سعید مالکی
عروسی آقای پوراکبری با دوشیزه ابنی [X]
پنجشنبه 23 شهریور 1391


داماد: آقای یحیی پوراکبری فرزند رضاقلی
عروس: دوشیزه ابنی فرزند غلام
زمان: پنج‌شنبه ۱۳۹۱٫۶٫۱۶
مکان: چوپانان
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1391 ساعت 11:59 ب.ظ
نویسنده: سعید مالکی
داماد: آقای ابوالفضل هدایت فرزند عباس
عروس: دوشیزه الهام اردیبی فرزند محمد
زمان: پنج شنبه ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ همزمان با نیمه شعبان
مکان: چوپانان

برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 23 تیر 1391 ساعت 12:07 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
داماد: آقای احسان زیباپور اهل اصفهان
عروس: دوشیزه رحمانی فرزند حسن
زمان: چهارشنبه ۱۳۹۱٫۴٫۲۱
مکان: اصفهان

برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 23 تیر 1391 ساعت 12:32 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
داماد: آقای مسعود کلانتری فرزند عباسعلی
عروس: دوشیزه ثابتی فرزند حسن
زمان: شنبه ۱۳۹۱٫۴٫۱۷
مکان: اصفهان

برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[برگرفته از: وبلاگ ذبیح]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 23 تیر 1391 ساعت 12:32 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
داماد: آقای ابراهیم فریدونی فرزند اصغر
عروس: دوشیزه ندا مرادیان فرزند علی
زمان: پنج شنبه ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ همزمان با نیمه شعبان
مکان: چوپانان

برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 23 تیر 1391 ساعت 12:32 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
داماد: آقای شهاب رستاقی فرزند میرزارضا
عروس: دوشیزه فائزه اردیبی دختر حسین آشتیانی
زمان: پنج شنبه ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ همزمان با نیمه شعبان
مکان: چوپانان

برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]

() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 23 تیر 1391 ساعت 12:32 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
داماد: آقای مهدی طاهر فرزند محمدعلی
عروس: دوشیزه شکوفه کلانتری فرزند حسن
زمان: پنج شنبه ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ همزمان با نیمه شعبان
مکان: چوپانان

برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[خبر از: رضا رستاقی]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 23 تیر 1391 ساعت 12:31 ق.ظ
نویسنده: سعید مالکی
جشن عروسی [X]
چهارشنبه 7 تیر 1391

داماد: اقای محمد حبیب نیا ساکن اصفهان 
عروس: دوشیزه کلانتری فرزند الیاس کلانتری 
زمان : سه شنبه 91/4/6
مکان: اصفهان
پیوند این زوج جوان را تبریک عرض مینماییم انشاالله مبارک باشد.

خبر :  رضا رستاقی 
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 تیر 1391 ساعت 10:50 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
داماد: آقای احسان سیف الدینی فرزند حسین از یزد
عروس: فهیمه مختار فرزند سیف الله
زمان: سه شنبه 1391/01/14
مکان: یزد
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 18 فروردین 1391 ساعت 02:25 ب.ظ
نویسنده: فاطمه‌زهرا جلالپور
«باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند --- شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد»
داماد : حیدر کلانتری، فرزند رضا
عروس : مریم مطلبی، فرزند علی
زمان : جمعه مورخ 1390/12/26
مکان : یزد
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ جمعه 26 اسفند 1390 ساعت 12:22 ب.ظ
نویسنده: مصطفی مراد
جشن عروسی آقای رستاقی [X]
دوشنبه 1 اسفند 1390

روز پنجشنبه90/12/4 مراسم جشن عروسی در شهرنایین برگزار میگردد.
داماد :آقای مسعود رستاقی فرزند مجید
عروس:دوشیزه الهه اشرف فرزندامامقلی
این پیوند را به این زوج تبریك عرض میكنیم اینشااله به پای هم پیر بشوند. مباركتون باشه.
نسبت داماد وعروس:پسر عمه ودختردایی.
خبراز:رضارستاقی
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 اسفند 1390 ساعت 09:05 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
عقد آقای کاظمی با خانم راجی [X]
پنجشنبه 27 بهمن 1390

داماد: آقای سعید کاظمی فرزند شادروان احمد حاج اکبر
عروس: دوشیزه راجی اهل فرخی
زمان: پنجشنبه ۱۳۹۰٫۱۱٫۲۷
مکان: چوپانان
برای ایشان آرزوی خوشبختی و شادکامی داریم.
[برگرفته از وبلاگ ذبیح]
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 بهمن 1390 ساعت 12:57 ب.ظ
نویسنده: سعید مالکی
 تعداد کل صفحه‌ها: (6) 1 2 3 4 5 6
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات